Title: Šíření elastických vln v jednorozměrných homogenních a heterogenních prostředích
Authors: Kába, Ondřej
Advisor: Adámek Vítězslav, Ing. Ph.D.
Referee: Červ Jan, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32929
Keywords: elastodynamika;1d;elastické vlnění;homogenní prostředí;heterogenní prostředí;parametrická optimalizace;mkp;reziduová věta;tenká tyč
Keywords in different language: elastodynamics;1d;elastic wave;homogeneous medium;heterogeneous medium;parametric optimalization;fem;theorem of residue;thin rod
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku šíření nestacionárních vln v tenkých tyčích buzených rázovou silou. Pomocí Laplaceovy transformace, reziduové věty a věty o konvoluci je odvozeno analytické řešení odezvy homogenní a heterogenní tyče na zadané buzení. V rámci práce je dále vytvořen program umožňující vyčíslení odvozených vztahů a zobrazení analytických výsledků. V dalším kroku je provedeno řešení stejných úloh pomocí metody konečných prvků ve zvoleném softwaru a diskutován vliv některých parametrů vytvořených modelů na přesnost numerického řešení. V další části práce je představen experiment provedený za účelem verifikace odvozených vztahů a jejich vyčíslení. Jsou zde diskutovány některé aspekty ovlivňující přesnost měření a jejich vliv na získané výsledky. Analytické a experimentální výsledky byly následně využity k řešení inverzních úloh identifikace materiálových parametrů a průběhu rázové síly a byla diskutována přesnost a efektivita použité metody identifikace.
Abstract in different language: This Bachelor Thesis is aimed at the problems of nonstationary stress wave propagation caused by an impact in thin rods. Analytical solution for the response to an impact force of both homogeneous and heterogeneous thin rods is derived using the Laplace transform, the theorem of residue and the convolution principle. An in-house code with GUI created for an easy calculation of these solutions and for analysing the rods' responses is presented. This work also contains the solution of the same problem using the finite element method in a professional software and a discussion of the effect of some FE model parameters on the accuracy of the results. An experiment which was carried out to verify the analytical solution is presented and the effect of some aspects of the experiment realization on the results is examined. In the last part, the experimental data and the analytical solution are used to solve inverse problems of identification of material parameters and of impact force reconstruction. The efficiency of the used procedure is discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc_prace_FINAL.pdfPlný text práce5,29 MBAdobe PDFView/Open
Kaba_ponent.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Kaba_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce247,68 kBAdobe PDFView/Open
Kaba_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce653,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32929

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.