Title: Představy a názory vysokoškoláků na partnerství, manželství a rodičovství v kontextu individualizace
Other Titles: University students' outlooks and views on partnership, marriage and parenthood in the context of individualization
Authors: Žáková, Nikola
Advisor: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Referee: Hošková, Lucie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3293
Keywords: individualizace;partnerství;manželství;rodičovství;genderové stereotypy
Keywords in different language: individualization;partnership;marriage;parenthood;gender stereotypes
Abstract: Tématem této bakalářské práce je zjištění představ a názorů vysokoškoláků na partnerský vztah, manželství a rodičovství v kontextu individualizace společnosti. Studie se soustředí na to, co vysokoškoláci považují za důležité pro partnerský vztah, jaký mají názor na manželství a rodičovství v současnosti, kdy je svět plný nejistot a kdy mají lidé spousty možností, jak se v něm realizovat. Zaměření práce je také na projekci genderových stereotypů do představ a názorů vysokoškoláků. Výzkumný vzorek se skládá ze sedmi studentek a sedmi studentů bakalářského studia společenskovědních oborů Západočeské univerzity v Plzni. Pro tato zjištění je použita kvalitativní metodologie s polostrukturovanými rozhovory. Tato metoda je vhodná právě pro zachycení představ a názorů mladých lidí, kteří jsou konfrontováni s nejistotami, plynoucími z proměn celé společnosti.
Abstract in different language: The main topic of this bachelor work is the college students views on the partnership and the marriage and their attitudes to the parenthood in the context of individualization. The processes of individualization influence the lives of young people, who have too many choices in the uncertain world. The aim of this qualitative work is to find out mens and womens outlooks and views on these three themes and to find out, if the gender stereotypes are embodied to students opinions. The research sample consists of seven men and seven women, who study the social sciences on the University of West Bohemia in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zakova_Nikola_BP.pdfPlný text práce307,44 kBAdobe PDFView/Open
posudek_vedouciho_BP_Zakova.docPosudek vedoucího práce44 kBMicrosoft WordView/Open
Zakova_posudek_oponenta.pdfPosudek oponenta práce45,38 kBAdobe PDFView/Open
zakova.PDFPrůběh obhajoby práce179,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3293

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.