Název: Představy a názory vysokoškoláků na partnerství, manželství a rodičovství v kontextu individualizace
Další názvy: University students' outlooks and views on partnership, marriage and parenthood in the context of individualization
Autoři: Žáková, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Oponent: Hošková, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3293
Klíčová slova: individualizace;partnerství;manželství;rodičovství;genderové stereotypy
Klíčová slova v dalším jazyce: individualization;partnership;marriage;parenthood;gender stereotypes
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je zjištění představ a názorů vysokoškoláků na partnerský vztah, manželství a rodičovství v kontextu individualizace společnosti. Studie se soustředí na to, co vysokoškoláci považují za důležité pro partnerský vztah, jaký mají názor na manželství a rodičovství v současnosti, kdy je svět plný nejistot a kdy mají lidé spousty možností, jak se v něm realizovat. Zaměření práce je také na projekci genderových stereotypů do představ a názorů vysokoškoláků. Výzkumný vzorek se skládá ze sedmi studentek a sedmi studentů bakalářského studia společenskovědních oborů Západočeské univerzity v Plzni. Pro tato zjištění je použita kvalitativní metodologie s polostrukturovanými rozhovory. Tato metoda je vhodná právě pro zachycení představ a názorů mladých lidí, kteří jsou konfrontováni s nejistotami, plynoucími z proměn celé společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of this bachelor work is the college students views on the partnership and the marriage and their attitudes to the parenthood in the context of individualization. The processes of individualization influence the lives of young people, who have too many choices in the uncertain world. The aim of this qualitative work is to find out mens and womens outlooks and views on these three themes and to find out, if the gender stereotypes are embodied to students opinions. The research sample consists of seven men and seven women, who study the social sciences on the University of West Bohemia in Pilsen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zakova_Nikola_BP.pdfPlný text práce307,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_vedouciho_BP_Zakova.docPosudek vedoucího práce44 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Zakova_posudek_oponenta.pdfPosudek oponenta práce45,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
zakova.PDFPrůběh obhajoby práce179,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3293

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.