Title: Etnografický výzkum nízkokvalifikované práce
Other Titles: Ethnographic research of low-skilled labour
Authors: Soumar, Vít
Advisor: Lupták Burzová Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Sosna Daniel, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32944
Keywords: práce;gender;dělba práce;etnografie
Keywords in different language: work;gender;division of labor;ethnography
Abstract: V této bakalářské práci se zabývám dělbou práce na základě genderu. V této práci se zaměřuji na distinkci mezi "mužskou" a "ženskou prací a tím čím je tato distinkce způsobena. Data jsou získaná pomocí retrospektivního výzkumu ve třech společnostech. Hlavní užitou metodou je zúčastněné pozorování.
Abstract in different language: In this bachelor thesis I am interested in division of labor on basis of gender. Mine main focus is on distinction between "man´s" work and "women´s" work and what causes this distinction. Data are equired throught retrospective resreach in three companies. Main used method of resreach is participant observation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Etnografie nizko kvalifikovane prace Vit Soumar.pdfPlný text práce822,52 kBAdobe PDFView/Open
Soumar_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Soumar_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce893,71 kBAdobe PDFView/Open
Soumar_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce374,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32944

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.