Název: Ruská svatba - tradice a obřady
Další názvy: Russian Wedding - Traditions and Ceremonies
Autoři: Dur, Victoria
Vedoucí práce/školitel: Dzhyndzholiia Gigla, Kandidát filologických věd
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32966
Klíčová slova: ruská svatba;svatební rituály;svatební obřad;svatební pověry;námluvy;svatební oděv.
Klíčová slova v dalším jazyce: russian wedding;wedding rituals;wedding ceremony;wedding superstitions;courtship;wedding clothes.
Abstrakt: Bakalářská práce je věnována studiu ruských lidových svatebních tradic a obřadů ve srovnání s moderními svatebními standardy v Rusku. Jsou v ní popsány předsvatební rituály, zejména: námluvy, zásnuby, loučení se svobodou, naříkání a jiné; svatební obřad a svatební hostina; jsou brány do úvahy charakteristické znaky svatebního oblečení také jsou označené role hlavních postav (osob) v tradiční ruské svatbě atd.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is devoted to the study of Russian folk wedding traditions and rituals in comparison with modern wedding standards in Russia. This work describes pre-wedding rituals, namely: courtship, collusion, stag night, extortion, etc .; wedding ceremony and wedding feast; the characteristic features of Russian wedding clothes are considered; also it shows the role of the main characters of the traditional Russian wedding, etc.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kvalifikacni prace-DUR.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dur pos ved Dzh.pdfPosudek vedoucího práce709,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dur pos opon Svob.pdfPosudek oponenta práce900,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dur obh.pdfPrůběh obhajoby práce278,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32966

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.