Title: Reformy ruské ortografie z historického hlediska
Other Titles: Reforms of the Russian language from the historical point of view
Authors: Zueva, Anastasia
Advisor: Valova Liudmila, Doc. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32968
Keywords: reforma ruského jazyka;ortografie;pravidla pravopisu;slovanské písmo;písmena;ruský jazyk;ruská abeceda
Keywords in different language: reform of the russian language;orthography;rules of spelling;slavonic script;letters;russian language;russian alphabet;letters
Abstract: Tato práce byla věnována reformám ruské ortografie z historického hlediska. V práci jsou zohledněny reformy od počátku 18.století až do současnosti. S pomocí studia literatury o reformách ruského jazyka bylo možné splnit stanovené cíle, které jsme zjistili při analýze reforem z různých období. Práce je rozdělena na několik částí: historie vzniku a rozvoj ruského jazyka; reforma ruského jazyka z počátku 18.století do první poloviny 20.století a reforma ruského jazyka v druhé polovině 20.století až po současnost.
Abstract in different language: This work deals with reforms of Russian orthography from the historical point of view. It also takes account of the reforms from the beginning of the 18th century up to nowadays.Thanks to literature about reforms of the Russian language it was possible to fulfill the aims which we found out during the analysis of reforms from various periods. This work is divided into several parts: history of establishing and the development of the Russian language, reform of the Russian language from the begining of the 18th century to the first half of the 20th century and reform of the Russian language during the second half of the 20th century up to nowadays.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zueva Anastasia 2018.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Zueva pos ved Val.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Zueva pos opon Svob.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Zueva obh.pdfPrůběh obhajoby práce231,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32968

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.