Title: Waldorfská škola: tradice a novodobé perspektivy
Other Titles: Waldorf School: Traditional and Modern Perspectives
Authors: Majerová, Žanna
Advisor: Valova Liudmila, Doc. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32969
Keywords: waldorfská škola;rudolf steiner;vzdělávání;školní vzdělávací plán;eurytmie;alternativní školy;antroposofie
Keywords in different language: waldorf school;rudolf steiner;education;school education plan;eurythmy;alternative schools;anthroposophy
Abstract: Táto práce byla věnována studiu tradic na waldofrských školách. Práce zohledňuje existenci waldorfských škol v současném světě a novodobé perspektivy. S pomocí analýzy statistických údajů, o počtu waldorfských škol ve světě, bylo možno zjistit tendenci rozvoje této pedagogiky na různých kontinentech a také v různých státech. Struktura práce je rozdělena do několika částí, které zohledňují teoreticko-metodologické základy, metodické principy a vývoj v různých oblastech.
Abstract in different language: This work was dedicated to studying of the traditions in Waldorf schools. This work also considers the existence of the Waldorf schools in the modern world and prospects for their further development. Using the analysis of statistical data of the numbers of the Waldorf schools in the world, it was possible to analyze the tendencies in the development of this pedagogy in different continents, as well as in different countries. Structurally, the work is divided into several parts, which consider the theoretical and methodological foundations, methodological principles and development in different regions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zanna Majerova 2018.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFView/Open
Majerova pos ved Val.pdfPosudek vedoucího práce780,85 kBAdobe PDFView/Open
Majerova pos opon Sov.pdfPosudek oponenta práce625,4 kBAdobe PDFView/Open
Majerova obh.pdfPrůběh obhajoby práce218,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32969

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.