Title: Stereotypy o Rusku
Other Titles: Stereotypes about Russia
Authors: Levchenko, Yulia
Advisor: Valova Liudmila, Doc. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32970
Keywords: stereotyp;rusko;masmédium;cizí státní příslušník;auto-stereotypy;getero-stereotypy.
Keywords in different language: stereotype;russia;mussmedia;foreigner;avtostereotypes;geterostereotypes.
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu definice stereotypu, jeho funkce a charakterizují ruské stereotypy. V první části je popsáno objasnění a etymologie definice stereotypu. Ve druhé části jsou identifikovány hlavní ruské stereotypy, jejich etymologie a současná nutnost. V práci je uvedena společenská charakteristika stávajících stereotypů, které byly zvoleny pro analýzu poskytnutím sociálního průzkumu.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on analysis of the definition of the stereotype, its functions and as example characterise Russian stereotypes. In the first part is described the clarification and etymology of the definition of the stereotype. In the second part are identified the main Russian stereotypes, its etymology and nowadays necessity. In the work is mentioned social characteristic of existing stereotypes that were chosen for analysis by providing a social quiz.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace. Levchenko Yulia. 2018..pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Levchenko pos ved Val.pdfPosudek vedoucího práce950,27 kBAdobe PDFView/Open
Levchenko pos opon pesk.pdfPosudek oponenta práce786,56 kBAdobe PDFView/Open
Levchenko obh.pdfPrůběh obhajoby práce229,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32970

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.