Title: Romské dítě v české škole
Other Titles: Roma child in Czech school
Authors: Čížková, Tereza
Advisor: Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Szachtová Alena, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32978
Keywords: romové;romská menšina;vzdělávání;majoritní společnost;předsudky;problémy;pozitiva;charakteristika;znaky
Keywords in different language: gypsies;education;majority;minority;problems;characterstic;positves;prejudice
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku vzdělávání Romských žáků na české škole. V první část je problematika rozebraná z teoretického hlediska. Tato část se soustředí například na styl života Romů, jejich jazyk a v neposlední řadě i na specifika jejich vzdělávání. V praktické části představuji svůj výzkum, založený na rozhovoru s několika Romy. Rozhovor je soustředěn na několik ústředních témat, jako je vztah Romů ke škole, k učitelům, ke spolužákům, jejich zájmy a volný čas a jejich rodinné poměry. Z výzkumu vychází několik poznatků, popisujících nejzávažnější překážky, se kterými se tito čtyři Romové setkávají běžně ve škole.
Abstract in different language: This dissertation thesis is focused on the issue of Romany education in Czech schools. In the first part of this thesis, I analyze the issue from theoretical point of view. This part is focused f.e. on Romany lifestyle, their language and last, but not least on individualities in their education. In the practical part, I present my own research, created based on interviews with several Gypsies. The interview concentrates on a few key issues like f.e. their opinion on school, their relationship with teachers and classmates, on their hobbies and leisure time or their family conditions. There are some findings based on the research. These findings describe the most serious problems, with which those four Gypsies usually run into in school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Cizkova.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Cizkova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce435,85 kBAdobe PDFView/Open
Cizkova-oponent.pdfPosudek oponenta práce301,92 kBAdobe PDFView/Open
Cizkova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce20,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32978

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.