Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorHoudová, Václava
dc.contributor.refereeHoleček Václav, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-9-12
dc.date.accessioned2019-03-15T10:24:12Z-
dc.date.available2016-12-8
dc.date.available2019-03-15T10:24:12Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-7-2
dc.identifier73067
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32988
dc.description.abstractCílem práce bylo upozornit na zdraví, jako na nejvýznamnější hodnotu člověka a v souvislosti s touto hodnotou poukázat na determinanty ovlivňující zdraví. Teoretická část jednotlivé determinanty vysvětlila a v závěru upozornila na faktor nejvýznamnější, na člověka samotného. To on ovlivňuje stav ovzduší, které dýchá, kvalitu vody, kterou pije, kvalitu potravy, kterou konzumuje. Člověk je ten, kdo je odpovědný nejen za stav svého zdraví, ale i za stav rostlinné a živočišné říše v moderní civilizaci. V praktické části se pokusila upozornit na důležitost výchovy ke zdraví v primárním vzdělávání a zviditelnit rizikové prvky životního stylu mladé generace. Těmi jsou nedostatek pohybu, nedostatečná spánková hygiena, nevhodně trávený volný čas u TV, PC.cs
dc.format101 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=73067-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzdravícs
dc.subjectnemoccs
dc.subjectenvironmentální determinantycs
dc.subjectovzdušícs
dc.subjectpitná vodacs
dc.subjecthluk světelné znečištěnícs
dc.subjectživotní stylcs
dc.subjectpohybová aktivitacs
dc.subjectstravovací návyky spánekcs
dc.subjectstrescs
dc.subjectkouřenícs
dc.subjectalkoholcs
dc.subjectdrogycs
dc.subjectvýchova ke zdravícs
dc.titleZdravý životní styl žáků na ZŠcs
dc.title.alternativeHealthy lifestyle school pupilsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis is to point out human health as the most important human value and at the same time to highlight the factors affecting health. The particular factors, including the most important factor human itself, were described in the theoretical part. It is the humans who affect the environment quality such as the air they breathe, the water they drink and the food they eat. The people are the ones who are responsible not only for the state of their health but also for the state of the plant and animal kingdom in the modern world. In the practical part, the thesis addresses the importance of the health education in the primary education system. The practical part also highlights the risk factors of the young generation life style such as a lack of physical activity, a lack of sleep hygiene or time spent at the TV or PC.en
dc.subject.translatedhealthen
dc.subject.translateddiseaseen
dc.subject.translatedenvironmental determinantsen
dc.subject.translatedairen
dc.subject.translateddrinking wateren
dc.subject.translatednoise pollutionen
dc.subject.translatedlifestyleen
dc.subject.translatedphysical activityen
dc.subject.translatedeating habits sleepen
dc.subject.translatedstressen
dc.subject.translatedsmokingen
dc.subject.translatedalcoholen
dc.subject.translateddrugsen
dc.subject.translatedhealth educationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdravi_a_jeho_determinanty_se_zamerenim_na_zivotni_styl_zaku_ZS.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
Houdova-oponent.pdfPosudek oponenta práce470,37 kBAdobe PDFView/Open
Houdova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce645,06 kBAdobe PDFView/Open
Houdova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce246,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32988

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.