Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorPopelková, Marie
dc.contributor.refereeKlimtová Václava, Mgr.
dc.date.accepted2018-9-12
dc.date.accessioned2019-03-15T10:24:13Z-
dc.date.available2015-12-20
dc.date.available2019-03-15T10:24:13Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-7-2
dc.identifier73264
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32994
dc.description.abstractDiplomová práce s názvem "Výukové strategie v oblasti výživy na 2. stupni ZŠ" je zaměřena na různé výukové strategie a organizaci výuky. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část pojednává o popisu kurikulárních dokumentů, edukačního procesu, modelů výuky, výukových metod. Praktická část se věnuje výzkumnému šetření, výsledkům a diskuzi výsledků této práce. Dotazník zjišťuje, zda žáci dosáhli znalostem odpovídajícím dříve nastaveným cílům hodiny. Pro výzkumné šetření jsme navrhli různé metody pro čtyři vyučovací hodiny.cs
dc.format64 s. , Příloha XIV s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkurikulární dokumentycs
dc.subjectvýukové metodycs
dc.subjectvýživacs
dc.subjectvýukové strategiecs
dc.titleVýukové strategie v oblasti výživy na 2. stupni ZŠcs
dc.title.alternativeTeaching strategies in the field of nutrition at second stage of primary schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedDiploma thesis entitled "Teaching strategies in the field of nutrition at second stage of primary school" is focused on different kinds of teaching strategies and teaching organization. Thesis is devided into theoretical part and practical part. The theoretical part deals with the analysis of the school curriculum, description of education process, teaching models and different teaching methods. Practical part dedicates to the methological approach to the questionnaire research, results of the research and discussion about results in this thesis. The questionnaire finds out if pupils reached skills appropriate to aims made in advance. We made different kinds of teaching methods for questionnaire research.en
dc.subject.translatedcurriculum documentsen
dc.subject.translatedteaching methodsen
dc.subject.translatednutritionen
dc.subject.translatedteaching strategiesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MP-DP-2018-finalni-verze1.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Popelkova-oponent.pdfPosudek oponenta práce367,7 kBAdobe PDFView/Open
Popelkova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce681,82 kBAdobe PDFView/Open
Popelkova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce230,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32994

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.