Title: Srovnávací analýza podílu a struktury psychologické výuky v rámci pregraduální přípravy učitelů ve světě
Other Titles: Comparative analysis of structure and proportion of psychological education in pregraduate preparation for teaching practice in the world
Authors: Nam, Daniel
Advisor: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Referee: Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32995
Keywords: psychologicka priprava;ucitelska prace;role ucitele;kvalifikacni pozadavky;pedagogicke fakulty;studijni program
Keywords in different language: psychological training;teaching practice;teacher role;qualification requirements;study program
Abstract: Tato diplomova prace se zabyva srovnanim a podilem psychologicke pripravy ucitelu v ramci pregradualniho studia ucitelskych oboru ve trech zkoumanych zemich. Za cil si klade v mezinarodnim kontextu srovnat, jakym zpusobem pedagogicke fakulty pripravuji budouci ucitele, zkoumanymi instituce jsou ze zemi Evropy, Severni Ameriky a Vychodni Asie. Dale ma v umyslu zanalyzovat vyroky absolventu a zhodnotit jakym zpusobem vnimaji studium a zda pocituji, ze je vysoka skola pripravila na vykon prace adekvatnim zpusobem. V teoreticke casti popisuje roli ucitele a narocnost ucitelske prace z hlediska odborne literatury. Odpovida na otazku, jake kompetence jsou nutne pro uspesny vykon praxe a proc. Dale informuje o legislativni situaci vybranych zemi, a jakym zkoumane staty definuji kvalifikacni pozadavky nutne k vykonu prace. Prvni dil prakticke casti se zameruje na charakteristiku pripravy ucitelu na vybranych pedagogickych fakultach. Jedna se o popis bakalarskych a navazujicich magisterskych studijnich programu vedoucich k ucitelstvi pro SS, SOS a gymnazia. Druhy dil srovnava sledovane univerzity a podil pedagogicko-psychologickych predmetu a take popisuje kreditovy system zkoumanych zemi. Treti dil prakticke casti se sklada z vypovedi absolventu z vybranych univerzit a obsahove-kategorialni analyzy vyroku.
Abstract in different language: This thesis concerns itself with the comparison and portion of psychological teacher training which students of educational departments in our three studied countries undergo during their pre-graduate studies. The goal is to compare in an international context how pedagogical faculties prepare future teachers, investigated institutions are from Europe, North America and East Asia. Furthermore, an analysis of statements of graduates, their own assessment of their studies and following feelings of whether the university stay has prepared them adequately for their future career is analyzed. The theoretical part describes the role of a teacher and demanding nature of the teaching profession. It answers the question of, which competencies are necessary for a successful teacher and why. Moreover it informs about the legislative situation of chosen countries and how they individually define qualifications necessary for a teaching position. The first part of the practical part focuses on the characteristic of teacher training on chosen educational departments. This is a description of bachelor and master study programs for secondary school education, i.e. high schools, vocational schools, craft schools. The second part compares the chosen universities and portion of pedagogical and psychological courses, also a description of the credit system is included. The last part of the practical part consists of statements of graduates from given institutions a content-category analysis of statements is also included.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Daniel-DP9 final draft.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
Nam-oponent.pdfPosudek oponenta práce90,37 kBAdobe PDFView/Open
Nam-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce18,72 kBAdobe PDFView/Open
Nam-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce91,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32995

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.