Title: Nelegální práce a její právní postih
Other Titles: Illegal work and its legal sanctions
Authors: Daňková, Eliška
Advisor: Lindová Jana, JUDr. et PaedDr. Ph.D.
Referee: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33024
Keywords: závislá práce;nelegální práce;bezesmluvní práce;švarcsystém;nelegální zaměstnávání cizinců;kontrola nelegální práce;právní postih nelegální práce
Keywords in different language: employment;illegal work;employment without a contract;švarcsystém;illegal employment of foreigners;control of illegal work;legal sanctions of illegal work
Abstract: Tato práce je na téma nelegální práce a její právní postih. V první kapitole se věnuji znakům závislé práce, které vyplývají ze zákona, ale také z judikatury. Pochopení závislé práce je stěžejní pro pochopení nelegální práce. V několika následujících kapitolách se věnuji nelegální práci obecně, jejím výhodám a nevýhodám a jejím jednotlivým druhům, kterými jsou bezesmluvní práce, švarcsystém a nelegální zaměstnávání cizinců. V další kapitole se pak věnuji kontrolní činnosti v oblasti nelegální práce. Kontrola nelegální práce je rozdělena do kompetence různých orgánů. Podrobně je rozebrána kontrolní činnost orgánů inspekce práce, neboť jejich pravomoci jsou v této oblasti nejrozsáhlejší. V poslední kapitole této práce rozebírám právní postih nelegální práce. Právní postih nelegální práce je trojího druhu pokuta za přestupky dle zákona o zaměstnanosti, správního vyhoštění cizince anebo trest uložený podle trestního práva.
Abstract in different language: The topic of this thesis is illegal work and its legal sanctions. The first chapter deals with legal signs and sings which are recognised by courts as sings of employment. It is important to understand employment in order to be able to understand illegal work. A few following chapters deal with illegal work generally, its advantages and disadvantages and its varieties which are employment without a contract, "švarcsystém" and illegal employment of foreigners. The next chapter deals with control system for illegal work. Control of illegal work falls under the authority of different authorities. This chapter mostly deals with State Labor Inspectorate because its competences are vastest. The last chapter of this thesis deals with legal sanctions of illegal work. There are three types of legal sanctions. The first one is fine, the second one is extradition of a foreign national and the third one is punishment according to criminal law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Nelegalni prace a jeji pravni postih.pdfPlný text práce620,91 kBAdobe PDFView/Open
Dankova-2.pdfPosudek oponenta práce999,25 kBAdobe PDFView/Open
Dankova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Dankova Eliska.pdfPrůběh obhajoby práce298,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33024

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.