Title: Pracovní poměr na dobu určitou
Other Titles: Fixed-term employment contract
Authors: Richterová, Ivana
Advisor: Dittrich Michal, Mgr.
Referee: Lindová Jana, JUDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33030
Keywords: pracovní poměr na dobu určitou;právní úprava;opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou;skončení pracovního poměru na dobu určitou;transformace na pracovní poměr na dobu neurčitou
Keywords in different language: fixed-term employment;legislation;re-contracting of the fixed- term employment;termination of the fixed-term employment;transformation to the employment for indefinite period of time
Abstract: Diplomová práce zpracovaná na téma "Pracovní poměr na dobu určitou" se zabývá především platnou právní úpravou pracovního poměru na dobu určitou, ale i jejím historickým vývojem. V práci je stručně nastíněn historický vývoj právní úpravy pracovního poměru na dobu určitou na území České republiky od středověku, tedy od počátků pracovního poměru na dobu určitou, až do současnosti. Práce je zaměřena na problematiku opakovaného sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou a transformaci pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou na pracovní poměr na dobu neurčitou, a to s ohledem na platnou právní úpravu obsaženou v zákoníku práce.
Abstract in different language: This thesis "Fixed-term employment contract " is focused especially on the valid legislation of the fixed-term employment but also on its historical progress. The thesis briefly outlines the historical legislation of the fixed-term employment on the Czech territory from the Middle Ages, the beginning of the fixed-term employment, till nowadays. The thesis is focused on re-contracting of the fixed-term employment and transformation of the fixed-term employment to the employment for indefinite period of time according to valid legislation comprised in the Labour Code.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Richterova Ivana - Diplomova prace.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFView/Open
Richterova-1.pdfPosudek vedoucího práce941,75 kBAdobe PDFView/Open
Richterova-2.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Richterova Ivana.pdfPrůběh obhajoby práce330,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33030

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.