Title: Pracovněprávní postavení vedoucích zaměstnanců
Other Titles: The Employment Status of Head Employees
Authors: Solničková, Kristýna
Advisor: Lindová Jana, JUDr. et PaedDr. Ph.D.
Referee: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33031
Keywords: vedoucí zaměstnanec;souběh funkcí;vrcholový řídící zaměstnanec;odvolání
Keywords in different language: head employee;simultaneity of functions;top head employee;removal from the post
Abstract: Diplomová práce popisuje platnou právní úpravu vedoucího zaměstnance. Srovnává odchylky od úpravy řadového zaměstnance. Zabývá se nejdůležitějšími instituty ohledně vedoucího zaměstnance jakými jsou vznik pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jeho obsah a skončení s důrazem na odvolání a jmenování. Dále se věnuje možnému budoucímu legislativnímu vývoji a problematice souběhu funkcí.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is to describe and analyze the legal regulation of the employment status of the head employees as defined in The Czech Labour Code. This paper examines their rights and duties in their employment status, how is their employment status established, how can the status be terminated and what is the primary object of such a status. Furthermore the thesis aims to establish the potential future development of the employment status of the head employees regarding the latest proposed legislative changes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_konecnaverze_Pracovnepravni postaveni vedoucich zamestnancu.pdfPlný text práce745,29 kBAdobe PDFView/Open
Solnickova-2.pdfPosudek oponenta práce987,35 kBAdobe PDFView/Open
Solnickova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Solnickova Kristyna.pdfPrůběh obhajoby práce312,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33031

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.