Title: Pracovní doba a práce přesčas ve vybraných zemích EU
Other Titles: Working hours and work overtime in the selected EU countries
Authors: Viták, Milan
Advisor: Janák Martin, JUDr.
Referee: Dittrich Michal, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33032
Keywords: pracovní doba;práce přesčas;srovnání;evropská unie;česká republika;slovenská republika;spolková republika něměcko;polská republika
Keywords in different language: working hours;work overtime;comparation;european union;czech republic;slovak republic;the federal republic of germany;polish republic
Abstract: Diplomová práce pojednává o problematice pracovní doby v České republice a dalších státech Evropy jmenovitě na Slovensku, v Polsku a Německu. Práce se zabývá nejen legislativní úpravou pracovní doby jako takové, ale i jinými atributy s ní souvisejícími. Rozebírá limity pracovní doby, rozvržení pracovní doby, práci přesčas, přestávky v práci, dobu odpočinku a další.
Abstract in different language: This thesis deals with working time issues in the Czech Republic and another countries of the European Union namely in Slovakia, Poland and Germany. The thesis deals not only with legislative regulation of working hours as such but also with other attributes related to it. It analyses working time limits, working arrangements, overtime work, breaks at work, rest periods, et al.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vitak Milan Diplomova prace.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
Vitak-1.pdfPosudek vedoucího práce926,61 kBAdobe PDFView/Open
Vitak-2.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Vitak Milan.pdfPrůběh obhajoby práce303,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33032

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.