Title: Justinián, císař Byzantský.
Other Titles: Justinian, Byzantine emperor.
Authors: Totzauer, David
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33037
Keywords: východořímská říše;hagia sofia;belisarios;zákoník;východní církev;theodora;prokopios;níká
Keywords in different language: east roman empire;hagia sofia;belisarios;codex;the eastern church;theodora;procopius;nika
Abstract: V bakalářské práci se student pokusí zaměřit na období vlády císaře Justiniána ve východořímské říši. Cílem práce bude analyzovat jeho zahraniční politiku a úspěchy při snaze o znovu sjednocení říše, zejména úspěšná tažení generála Belisaria, dále vnitřní politiku za období jeho vlády, vznik architektonických skvostů, které se staly nadčasové a život obyvatel v Justiniánově říši. V dalších bodech bakalářské práce se autor zaměří na řešení dílčích problémů, jakými byly například spory s okolními státy, občanské nepokoje v samotné říši, ale i neshody v rámci křesťanské církve. Student bude vycházet především z odborné literatury jak domácí, tak zahraniční provenience.
Abstract in different language: In this Bachelor thesis student will try to describe ruling period od emperor Justinian in East Rome empire. The aim of this thesis will be analyze his foreign policy and all succsesses during the reunification the East and former West Rome Empire with West Roman army and general Belisarios, describing of the inner political situation. Building the architectural monuments of his era and livnig of common peple in his rise. nIn the next parts of thr Bachelor thesis will be decribed solutions for realtions with neighboring states, civil unrests in his rise and disagreetments with catolic church. Studend will use technical literature from Czech authors and foreign provenience.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Justinian I., posledni cisar vychodorimske rise.pdfPlný text práce280,97 kBAdobe PDFView/Open
Totzauer - V.pdfPosudek vedoucího práce645,7 kBAdobe PDFView/Open
Totzauer - O.pdfPosudek oponenta práce612,99 kBAdobe PDFView/Open
Totzauer - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce239,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33037

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.