Title: Sociologie pracovních konfliktů
Other Titles: The Sociology of Work Conflicts
Authors: Karešová, Petra
Advisor: Holubec, Stanislav
Referee: Váně, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3304
Keywords: práce;pracovní konflikt;teorie konfliktu;stávka;odbory;stávkující;zaměstnanec;komunismus;typologie konfliktů;typologie stávek
Keywords in different language: labour;work conflict;conflict theory;strike;trade unions;striker;employee;communism;typology of conflicts;typology of stikes
Abstract: Tato bakalářská práce na téma Sociologie pracovních konfliktů se v teoretické části zaměřuje na popis sociologie konfliktů, teorie konfliktů, práce, pracovních konfliktů, stávek v Evropě i v USA a vývoj odborů v Evropě a v České republice před rokem 1989 a jejich transformaci po roce 1989. V empirické části bylo analyzováno dvacet publikací zabývajících se problematikou stávek. Všechny tyto publikace byly vydány mezi lety 1948-1989. Předmětem kvantitativní analýzy bylo zobrazení stávkujících, státního aparátů, stavkokazů, žen a četnictva. A jak se jejich zobrazování měnilo v průběhu jednotlivých desetiletí. Pro každé desetiletí bylo analyzováno pět knih. Analýza byla současně provedena i kvantitativně se zaměřením na počet publikací vydáných ve zkoumaném období a v jednotlivých letech tohoto období a na to, jaké stávky jsou v nich popisovány.
Abstract in different language: The theoretical part of my bachelor "The Sociology of Work Conflict" aims you draw an owerviev of the sociology of conflicts, labor conflicts, strike movement and the development of the unions in the modern society. The main focus of the analytical part of my bachelor thesis was the picturing of strikes and labor conflicts published in the Czech language in the years 1945 - 1989. The analysis was made from a qualitative and quantitative perspective. From a quantitative perspective, I focused on publications devoted to labor conflicts and strikes, in which were observed, how many publications were issued in different decades during the period between the years 1948-1989, which strikes were shown and what literary genres are usually used. The issues discussed in a qualitative analysis are, how was written about strikes, striking, state apparatus, capitalists, gendarmerie and women in different decades between the years 1948-1989 and if the literary style had changed during the various decades.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karesova Petra BP 2012.pdfPlný text práce385,37 kBAdobe PDFView/Open
posudek_vedouciho_karesova.docPosudek vedoucího práce42,5 kBMicrosoft WordView/Open
bak12 - Petra Karesova (oponent).docPosudek oponenta práce51,5 kBMicrosoft WordView/Open
karesova.PDFPrůběh obhajoby práce160,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3304

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.