Název: Sociologie pracovních konfliktů
Další názvy: The Sociology of Work Conflicts
Autoři: Karešová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Holubec, Stanislav
Oponent: Váně, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3304
Klíčová slova: práce;pracovní konflikt;teorie konfliktu;stávka;odbory;stávkující;zaměstnanec;komunismus;typologie konfliktů;typologie stávek
Klíčová slova v dalším jazyce: labour;work conflict;conflict theory;strike;trade unions;striker;employee;communism;typology of conflicts;typology of stikes
Abstrakt: Tato bakalářská práce na téma Sociologie pracovních konfliktů se v teoretické části zaměřuje na popis sociologie konfliktů, teorie konfliktů, práce, pracovních konfliktů, stávek v Evropě i v USA a vývoj odborů v Evropě a v České republice před rokem 1989 a jejich transformaci po roce 1989. V empirické části bylo analyzováno dvacet publikací zabývajících se problematikou stávek. Všechny tyto publikace byly vydány mezi lety 1948-1989. Předmětem kvantitativní analýzy bylo zobrazení stávkujících, státního aparátů, stavkokazů, žen a četnictva. A jak se jejich zobrazování měnilo v průběhu jednotlivých desetiletí. Pro každé desetiletí bylo analyzováno pět knih. Analýza byla současně provedena i kvantitativně se zaměřením na počet publikací vydáných ve zkoumaném období a v jednotlivých letech tohoto období a na to, jaké stávky jsou v nich popisovány.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part of my bachelor "The Sociology of Work Conflict" aims you draw an owerviev of the sociology of conflicts, labor conflicts, strike movement and the development of the unions in the modern society. The main focus of the analytical part of my bachelor thesis was the picturing of strikes and labor conflicts published in the Czech language in the years 1945 - 1989. The analysis was made from a qualitative and quantitative perspective. From a quantitative perspective, I focused on publications devoted to labor conflicts and strikes, in which were observed, how many publications were issued in different decades during the period between the years 1948-1989, which strikes were shown and what literary genres are usually used. The issues discussed in a qualitative analysis are, how was written about strikes, striking, state apparatus, capitalists, gendarmerie and women in different decades between the years 1948-1989 and if the literary style had changed during the various decades.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Karesova Petra BP 2012.pdfPlný text práce385,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_vedouciho_karesova.docPosudek vedoucího práce42,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
bak12 - Petra Karesova (oponent).docPosudek oponenta práce51,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
karesova.PDFPrůběh obhajoby práce160,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3304

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.