Title: Komunikační spojení Bavorska a Čech a jeho význam ve vrcholném středověku
Other Titles: Communication connection between Bavaria and Bohemia and its importance in the High Middle Ages
Authors: Topinková, Zuzana
Advisor: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Šedivý Miroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33051
Keywords: bavorsko;čechy;komunikační spojení;vrcholný středověk;válečné střety;kulturní transfer;hrady v pohraničí
Keywords in different language: bavaria;bohemia;communication connection;the high middle ages;cultural transfer;castles in the borderlands
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku dopravního spojení mezi Bavorskem a Čechami ve vrcholném středověku. Popsán je základní vývoj hlavních tras a obchodu, vliv šlechty na kulturní rozvoj i využití při ozbrojených akcích. Tyto konflikty jsou představeny pomocí několika příkladů vymezených roky 970 až 1460. Součástí práce je také představení hradů, které tyto komunikace strážily, či měly funkci opěrného bodu v lokaci.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is focused on ways of communication connection Bavaria and Bohemia in High Middle Ages. It describes the basic development of the main routes and trade, the influence of nobility on cultural development and use in war conflicts. These conflicts are introduced through several examples defined in the years 970 to 1460. Part of the thesis is the presentation of castles that guarded these roads or had the function of supporting point in the locality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Topinkova.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
Topinkova - V.pdfPosudek vedoucího práce606,08 kBAdobe PDFView/Open
Topinkova - O.pdfPosudek oponenta práce572,12 kBAdobe PDFView/Open
Topinkova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce243,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33051

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.