Title: Dokončovací soustružení titanových slitin
Other Titles: Finishing turning of titanium alloy.
Authors: Šindelář, Ondřej
Advisor: Matějka Jan, Ing.
Referee: Sklenička Josef, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33067
Keywords: titan;titanové slitiny;soustružení titanových slitin;polykrystalický diamant;vysokotlaké chlazení
Keywords in different language: titanium;titanium alloys;turning of titanium alloys;polycrystalline diamond;high-pressure cooling
Abstract: Cílem bakalářské práce je analyzovat současný stav v oblasti obrábění titanových slitin. Po obecné charakteristice typů titanových slitin a vlastnostech ovlivňujících obrobitelnost je věnována pozornost popisu technologií několika vybraných nástrojářských společností. Představeny jsou jednotlivé varianty z hlediska použití nástrojů, vyměnitelných břitových destiček, způsobu chlazení a řezných parametrů. Pro konkrétní aplikace byla využita softwarová rozhraní nabízející doporučená řešení. Zvláštní část je věnována dokončovacímu karuselovému soustružení dílu z titanové slitiny Ti-6Al-4V, na kterém proběhl experiment z hlediska použití řezného materiálu z polykrystalického diamantu. Výsledek experimentu porovnává efektivitu oproti doposud používanému řeznému materiálu ze slinutého karbidu.
Abstract in different language: Aim of this bachelor thesis is analyzing current situation in the machining of titanium alloys. In the theoretical part were described characteristics of titanium alloys and features affecting machinability. Attention was paid to description of technology of several chosen tooling companies. Different types of inserts, tools, cutting parameters and types of cooling systems are described. For particular applications were used online software offering recommended solutions. The subject of the practical part of this thesis was finishing turning of titanium alloy Ti-6Al-4V using polycrystalline diamond insert. Result of this test compares effectivity between polycrystalline diamond and currently used sintered carbide.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dokoncovaci_soustruzeni_titanovych_slitin_SINDELAR_BP.pdfPlný text práce2,65 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Sindelar.PDFPosudek oponenta práce252,37 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Sindelar.PDFPosudek vedoucího práce251,64 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Sindelar.PDFPrůběh obhajoby práce140,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33067

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.