Title: Úzkostné poruchy v dětském věku
Other Titles: Anxiety orders in childhood
Authors: Svobodová, Kristýna
Advisor: Novotná Lenka, PhDr.
Referee: Aišmanová Alexandra, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33075
Keywords: úzkost;úzkostná porucha;strach;emoce;vývoj;pubescence
Keywords in different language: anxiety;anxiety disorder;fear;emotions;development;pubescence
Abstract: V této bakalářské práci se zabýváme úzkostnými poruchami v období adolescence. Zaměřili jsme se na vývojové období adolescence, na vymezení úzkosti a strachu a jejich vlivu na organismus. V oblasti patologie jsme vymezili úzkostné poruchy. Konkrétně jsme se zaměřili na ty, které se vyskytují v období adolescence. Míru úzkosti u dětí jsme se snažili zjistit pomocí standardizovaného dotazníku u 157 respondentů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with anxiety disorders in adolescence. The main aim is laid on development in adolescence, the definition of anxiety and fear and their impact on organism, as well as anxiety disorders in the area of pathology, specifically those that appear in adolescence. The extent of child anxiety was searched for by standardized questionnaire applied to 157 respondents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Svobodova Kristyna.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
Svobodova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce241,01 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova-oponent.pdfPosudek oponenta práce357,41 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce20,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33075

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.