Title: Prevence alkoholismu u dětí a mládeže
Other Titles: The Prevention of school children´s alsoholism
Authors: Tvarůžková, Tereza
Advisor: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Klimtová Václava, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33076
Keywords: prevence;alkoholismus;děti;mladiství;preventivní programy
Keywords in different language: prevention;alcoholism;children;youth;prevention programs
Abstract: Bakalářská práce na téma: Prevence alkoholismu u dětí a mládeže umožňuje získat informace,jak předcházet, či včasně rozpoznat příznaky užívání alkoholu u dětí a mladistvých.V teoretické části jsou nastíněny determinanty ovlivňující děti a mladistvé. Následně jsou zde rozřazeny typy prevenceprimární,sekundární a terciální. Poslední kapitolou teoretické části je úloha státu při prevenci, včetně zákonných úprav a preventivních programů v České republice. Praktická část je zaměřena na znalosti studentů různých škol o alkoholu a prevenci. Jejím cílem je získat přehled o informovanosti žáků na danou problematiku a následně vybrané školy porovnat.
Abstract in different language: he bachelor thesis about Prevention of Alcoholism of Children and Youth allows to get information how to prevent or detect early symptoms of alcohol usage of children and adolescents. In the theoretical part are outlined determinants affecting children and youths. Subsequently, there are types of prevention -primary, secondary and tertiary. The last chapter of the theoretical part is the role of the state in prevention, including law regulation and preventive programs in the Czech Republic. The practical part is focused on the alcohol and prevention knowledge of various schools students. Its aim is to get an overview of students' awareness about the issue and to compare the selected schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Tvaruzkova.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Tvaruzkova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce390,3 kBAdobe PDFView/Open
Tvaruzkova-oponent.pdfPosudek oponenta práce240,61 kBAdobe PDFView/Open
Tavruzkova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce23,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33076

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.