Title: Využití tance jako prostředek psychohygieny
Other Titles: The Usage of Dance as a Tool of Mental Hygiene
Authors: Olfancová, Petra
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Klimtová Václava, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33082
Keywords: tanec;psychohygiena;ecstatic dance;fusion partner dance;kontaktní improvizace
Keywords in different language: dance;mental hygiene;ecstatic dance;fusion partner dance;contact improvisation
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na improvizované formy tance, konkrétně na Ecstatic Dance, Fusion Partner Dance a na kontaktní improvizaci. Cílem práce je vytvořit multimediální DVD zaměřené na techniky jmenovaných forem tance. Teoretická část práce je zaměřena na tanec a jeho využití jako součást psychohygieny. Dále jsou zde popsány konkrétní jmenované improvizované formy tance. Praktickou částí práce je multimediální DVD. Je rozděleno do tří kapitol - Ecstatic Dance, Fusion Partner Dance a kontaktní improvizace. Každá kapitola obsahuje stručný popis a pravidla tance. Dále jsou v každé kapitole demonstrace základních cvičení a ukázky samotných tanců. Multimediální DVD je určeno pro veřejnost. Mohlo by také být využito vedoucími lekcí a tančíren improvizovaných forem tance.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on improvised dance forms, specifically Ecstatic Dance, Fusion Partner Dance and contact improvisation. The main purpose of the thesis is to create a multimedia DVD with basic techniques of these dance forms. The theorethical part of the thesis is focused on dance and its use as a form of mental hygiene. The practical part of the thesis is a multimedia DVD. It is devided into three parts - Ecstatic Dance, Fusion Partner Dance and contact improvisation. Each part describes certain dance and its principles. It also contains demonstrations of basic techniques of named dance forms. The multimedia DVD is intended for the public. It can also be used by leaders of improvised dance lessons and jams.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Olfancova Petra - Improvizovane formy tance (multimedialni DVD).pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Olfancova-oponent.pdfPosudek oponenta práce243,24 kBAdobe PDFView/Open
Olfancova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce239,69 kBAdobe PDFView/Open
Olfancova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce16,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33082

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.