Title: Výskyt hypochondrie u studentů ZČU
Other Titles: Hypochondria occurrence among students of ZČU
Authors: Nohava, Milan
Advisor: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Szachtová Alena, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33089
Keywords: poruchy;neurotické;somatoformní;terapie;emidemiologie;komorbidita;kvantitativní výzkum;etiopatogeneze;farmakoterapie
Keywords in different language: disorders;neurotic;somatoform;therapy;epidemiology;comorbidity;quantitative research;etiopathogenesis;pharmacotherapy
Abstract: Práce se zabývá neurotickými poruchami se zaměřením na somatoformní poruchy. V teoretické části je uvedena problematika neurotických poruch a jejich vliv na lidské zdraví. V kapitole somatoformní poruchy je kladen důraz na výskyt, příčiny vzniku, průběh a jejich léčbu. V praktické části byl proveden kvantitativní výzkum, který zjišťoval míru a výskyt hypochondrické poruchy u studentů Západočeské univerzity v Plzni.
Abstract in different language: The work deals with neurotic disorders with focus on somatoform disorders. The theoretical part deals with neurotic disorders and their influence on human health. In the somatoform disorders chapter there is a focus on the occurrence, the cause of the onset, the course and their treatment. In the practical part, a quantitative research was carried out to measure the rate and incidence of hypochondriacal disorder in students of the University of West Bohemia in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarskaprace.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Nohava-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce619,76 kBAdobe PDFView/Open
Nohava-oponent.pdfPosudek oponenta práce462,39 kBAdobe PDFView/Open
Nohava-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce198,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33089

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.