Title: Krizová intervence a suicidalita
Other Titles: Crisis intervention and suicide
Authors: Krumposová, Lenka
Advisor: Kosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
Referee: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33102
Keywords: krize;krizová intervence;sebevražedné jednání;sebevražda;mladá dospělost
Keywords in different language: crisis;crisis intervention;suicidal behavior;suicide;young adulthood
Abstract: Bakalářská práce "Krizová intervence a suicidalita" je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti krize, krizové intervence, sebevražedného jednání. Je zde také zahrnuta charakteristika mladé generace a jejího emočního prožívání. V praktické části je použit kvantitativní výzkum, který se zaměřil na zjištění postojů studentů vysokých škol na suicidální jednání.
Abstract in different language: The bachelor thesis "Crisis Intervention and Suicide" is divided into the theoretical part and the practical part. In the theoretical part are explained the basic concepts of crisis, crisis intervention, suicidal behavior, there is also included characteristic of the young generation and its emotional experience. In the practical part is used quantitative research, which was focused on finding attitudes of university students to suicidal behavior.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Lenka Krumposova.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
Krumposova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce527,16 kBAdobe PDFView/Open
Krumposova-oponent.pdfPosudek oponenta práce655,81 kBAdobe PDFView/Open
Krumposova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce196,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33102

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.