Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPoláček Stanislav, MgA. Mgr.
dc.contributor.authorZůzová, Michaela
dc.contributor.refereeGebauer Kurt, Prof. akad. sochař dr. h. c.
dc.date.accepted2018-6-13
dc.date.accessioned2019-03-15T10:25:12Z-
dc.date.available2016-12-9
dc.date.available2019-03-15T10:25:12Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-30
dc.identifier72844
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33117
dc.description.abstractVýstupem této diplomové práce jsou realizované tři graffiti malby inspirované nejen graffiti, ale i abstrakcí. Tyto malby svým obsahem komentují psychosociální téma panickou poruchu. Mají podpořit boj s touto psychickou poruchou a zároveň se snaží rozšířit povědomí o této nemoci ve společnosti. Obrazy mají dvě tváře. Jednu v denním světle, která působí abstraktně. Druhou je možné vidět pouze za tmy a UV záření. Teoretická část práce popisuje minulé i aktuální dění ve světě graffiti a představuje nynější pozici tohoto moderního umění. Zároveň se zabývá nejen známými autory, ale i méně známými autorkami a genderovou nerovností. Didaktická část obsahuje výukové jednotky, které napomohly seznámit žáky se světem graffiti a street artu, jak z pohledu teoretického tak i praktického.cs
dc.format75 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectgraffitics
dc.subjecttagycs
dc.subjectstreet artcs
dc.subjectabstrakcecs
dc.subjectuměnícs
dc.subjectvandalismuscs
dc.subjectpanická poruchacs
dc.subjectlegální prostorycs
dc.titleSoubor tří graffiti malebcs
dc.title.alternativeSet of three graffiti paintingsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe outcome of this diploma thesis is realization of three graffiti paintings inspired not only by graffiti, but also by abstraction. These paintings comment on the psychosocial subject - a panic disorder. The paintings aim to support the fight against this mental disorder, and at the same time they are trying to raise the awareness of this disease in a society. The images have two faces, one in a daylight that seems as an abstract form and the other which is visible only in the darkness and UV radiation. The theoretical part describes the past and current events in the world of graffiti and represents the current position of this modern art. At the same time it deals not only with well-known authors, but also with lesser known authors and gender inequality. The didactic section contains teaching units that have helped to familiarize pupils with the world of graffiti and street art, both theoretically and practically.en
dc.subject.translatedgraffitien
dc.subject.translatedtagsen
dc.subject.translatedstreet arten
dc.subject.translatedabstractionen
dc.subject.translatedarten
dc.subject.translatedvandalismen
dc.subject.translatedpanic attacken
dc.subject.translatedlegal spacesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BcMichaelaZuzova-DP-TriGraffitiMalby1.pdfPlný text práce6,89 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Zuzova Michaela_vedouci_Polacek.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Zuzova Michaela_oponent_Gebauer.pdfPosudek oponenta práce577,86 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Zuzova Michaela_2018.pdfPrůběh obhajoby práce459,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33117

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.