Title: Možnosti financování startu podnikání
Other Titles: Startup business financing options
Authors: Matasová, Věra
Advisor: Vallišová Lucie, Ing. Ph.D.
Referee: Langmajer Adéla, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33146
Keywords: podnikání;podnikatelský plán;možnosti financování;bankovní úvěry
Keywords in different language: business;business plan;financing options;bank credits
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na možnosti financování startu podnikání v České republice. Teoretická část definuje samotné podnikání a jeho formy, uvádí možnosti financování, které nabízí stát a bankovní subjekty. Praktická část popisuje vznik malé firmy a její formu podnikání, podrobněji specifikuje celou firmu a její ekonomickou situaci v podnikatelském plánu. V závěru práce autorka porovnává nabídky financování pro plánovanou rekonstrukci u vybraných bank, které jsou primárně určeny pro začínající podnikatele.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on the possibility of financing the start up business in the Czech Republic. The theoretical part defines the business and its forms, lists funding opportunities offered by the State and banking bodies. The practical part describes the emergence of small businesses and its form of business, specifies in greater detail the entire company and its financial situation in the business plan. At the end of the work author compares funding of the planned reconstruction throw products of selected banks, which are primarily used for starting entrepreneurs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Matasova.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
BP_Matasova_VP.pdfPosudek vedoucího práce520,42 kBAdobe PDFView/Open
BP_Matasova_OP.pdfPosudek oponenta práce587,88 kBAdobe PDFView/Open
BP_Matasova_0.pdfPrůběh obhajoby práce78,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33146

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.