Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHinke Jana, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorSudová, Lucie
dc.contributor.refereeTobiáš Jan, Ing.
dc.date.accepted2018-6-12
dc.date.accessioned2019-03-15T10:25:25Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2019-03-15T10:25:25Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-23
dc.identifier75535
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33153
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou fungování zaměstnaneckých benefitů v podnikové praxi České republiky. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení pojmů týkající se řízení lidských zdrojů. Mezi tyto pojmy patří motivace, angažovanost, stimulace a ovlivňování spokojenosti zaměstnanců. Dále je provedena charakteristika a klasifikace zaměstnaneckých benefitů a jejich systémů. V praktické části je zpracováno a vyhodnoceno dotazníkové šetření a pomocí statistických metod zjištění závislosti mezi využíváním konkrétních nefinančních benefitů a pohlavím respondentů.cs
dc.format85 s. (154 796 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectstimulacecs
dc.subjectangažovanostcs
dc.subjectbenefitcs
dc.subjectvýhodacs
dc.subjectzaměstnanecké nefinanční benefitycs
dc.subjectzaměstnavatel.cs
dc.titleZaměstnanecké benefity v podnikové praxics
dc.title.alternativeEmployee benefits in the company practiceen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis analyses how employee benefits are used in company practice in the Czech Republic. The theoretical part focuses on explaining terminology related to human resource management. These terms include motivation, engagement, stimulating and employee satisfaction. Furthermore, this part contains a description and classification of employee benefits and their systems. In the practical part, a questionnaire survey is evaluated, and statistical methods are used to find out whether there is a dependence of the use of specific non-financial benefits and the respondents' sex.en
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedstimulationen
dc.subject.translatedengagementen
dc.subject.translatedbenefiten
dc.subject.translatedadvantageen
dc.subject.translatedemployee non-financial benefitsen
dc.subject.translatedemployer.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Lucie Sudova.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
BP_Sudova_VP.pdfPosudek vedoucího práce588,99 kBAdobe PDFView/Open
BP_Sudova_OP.pdfPosudek oponenta práce432,38 kBAdobe PDFView/Open
BP_Sudova.pdfPrůběh obhajoby práce80,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33153

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.