Title: Návrh tepelného schématu a funkčního P&ID strojovny parní turbíny
Other Titles: Design of heat balance diagram and function P&ID of machinery room steam turbine
Authors: Bém, Jindřich
Advisor: Žitek Pavel, Ing.
Referee: Pavlíček Petr, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33166
Keywords: rankin-clausiův cyklus;tepelné schéma;p&id;parní turbína
Keywords in different language: rankine-clausius cycle;heat balance diagram;p&id;steam turbine
Abstract: Bakalářská práce obsahuje teoretický popis Rankin-Clausiova cyklu, výpočet tepelného schématu jednotělesové parní turbíny a návrh funkčního P&ID strojovny.
Abstract in different language: This bachelor work is focused on theoretical description of Rankin-Clausius heat cycle. Next part contains calculation of heat balance diagram of steam turbine. The last part pays attention to design process and instrumentation diagram.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce4,55 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni BP-Bem-doc02161120180618171322.pdfPosudek vedoucího práce329,92 kBAdobe PDFView/Open
posudek BP-Bem-doc02161220180618171340.pdfPosudek oponenta práce444,62 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby BP Bem-doc02172120180621093904.pdfPrůběh obhajoby práce294,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33166

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.