Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorUruba Václav, Prof. Ing. CSc.
dc.contributor.authorKaiser, Vojtěch
dc.contributor.refereeHoznedl Michal, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-20
dc.date.accessioned2019-03-15T10:25:31Z-
dc.date.available2017-10-30
dc.date.available2019-03-15T10:25:31Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-21
dc.identifier76149
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33170
dc.description.abstractVyužitím měřící techniky zjišťujeme proudové parametry turbínky upevněné na konci aerodynamického tunelu. Kalibrace pneumatických a HWA sond. Určování kalibračních konstant. Výpočet frekvence otáček turbínky. Porovnání naměřených rychlostí pneumatickou a HWA sondou. Statistické vyhodnocení nejistot měření v konkrétních bodech. Naměřená data vyhodnocujeme za pomocí softwaru Matlab.cs
dc.format57 s., xiii s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprandtlova sondacs
dc.subjectaerodynamický tunelcs
dc.subjecthwacs
dc.subjectctacs
dc.subjectturbinacs
dc.subjectmatlabcs
dc.subjectkalibracecs
dc.subjectkalibrační konstantycs
dc.subjectodhad nejistot měřenícs
dc.subjectstatistikacs
dc.titleMěření proudových parametrů lopatkového kola volně se protáčejícího ve výstupním proudu z kontrakční dýzy kalibračního tunelucs
dc.title.alternativeMeasurement of the current parameters of the freely rotating vane wheel in the outlet stream from the contractile nozzle of the calibration tunnelen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBy using the measuring technique, we determine the current turbine parameters mounted at the end of the aerodynamic tunnel. Calibration of pneumatic and HWA probes. Determination of calibration constants. Calculation of turbine revolution frequency. Comparison of measured speeds with pneumatic and HWA probes. Statistical evaluation of measurement uncertainties in specific points. Measured data is processed and evaluated in Matlab software.en
dc.subject.translatedpitot-static probeen
dc.subject.translatedaerodynamic tunnelen
dc.subject.translatedhwaen
dc.subject.translatedctaen
dc.subject.translatedturbineen
dc.subject.translatedmatlaben
dc.subject.translatedcalibrationen
dc.subject.translatedcalibration constantsen
dc.subject.translatedmeasurement uncertainty estimationen
dc.subject.translatedstatisticsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kaiser_Vojtech_2018_Vcetne_Vazanych_Priloh.pdfPlný text práce3,07 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni BP-Kaiser-doc02161720180618172020-1.pdfPosudek vedoucího práce699,17 kBAdobe PDFView/Open
posudek BP-Kaiser-doc02161820180618172048-1.pdfPosudek oponenta práce359,53 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby BP Kaiser-doc02172520180621100217.pdfPrůběh obhajoby práce261,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33170

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.