Title: Experimentální výzkum vefukování vzduchu mezerou mezi rozváděcím a oběžným kolem
Other Titles: Experimental investigation of air injection through axial gap between stator and rotor wheel
Authors: Korelus, Jan
Advisor: Žitek Pavel, Ing.
Referee: Klimko Marek, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33171
Keywords: axiální mezera;patní těsnění;vefukování;turbína;účinnost;vzduch;pára
Keywords in different language: axial gap;rim seal;hub leakage;turbine;efficiency;air;steam
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vlivem proudění páry radiální mezerou mezi rotorem a rozváděcím kole její následné nasávání axiální mezerou mezi rotorovým a oběžným kolem. V práci je provedena rešerše dvou článků zabývajících se tímto tématem a provedena konstrukční úprava stupně v oblasti axiální mezery.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the impact of streaming steam through the radial gap between rotor and stator wheel and its continuing injection through the gap between stator and rotor wheel. In the work there is also done a recherche of two articles dealing with this topic and conducted a constructional modification of stage in the axial gap area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - J_Korelus.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni BP-Korelus-doc02162120180618172514-1.pdfPosudek vedoucího práce327,32 kBAdobe PDFView/Open
posudek BP-Korelus-doc02161920180618172232-2.pdfPosudek oponenta práce690,45 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby BP Korelus-doc02172620180621102914.pdfPrůběh obhajoby práce273,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33171

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.