Title: Porovnání pohybových předpokladů dětí mladšího školního věku v České republice a Belgii
Other Titles: Comparison of movement abilities of young school age in Czech republic and Belgium
Authors: Pernglau, Marek
Advisor: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Referee: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33174
Keywords: mladší školní věk;česká republika;belgie;motorické schopnosti;pohybové předpoklady;kondice;koordinace;porovnání;dmt 6-18;testová baterie
Keywords in different language: young school age;czech republic;belgium;motoric abilities;movement;condition;coordination;compare;dmt 6-18;test batery
Abstract: Název bakalářská práce je Porovnání pohybových předpokladů dětí mladšího školního věku. Výzkum je proveden pomocí testové baterie DMT 6-18. Testovanými soubory jsou děti mladšího školního věku. Test byl proveden na základních školách v České republice a na základní škole v Belgii. Teoretická část práce obsahuje charakteristiku mladšího školního věku, popis a možnosti rozvíjení motorických schopností. V praktické části nacházíme výzkumnou metodu, výzkumný soubor, výsledky výzkumu a vytvoření závěru pro tělovýchovnou praxi.
Abstract in different language: The title of the bachelor thesis is Comparison of movement abilities of young school age in Czech republic and Belgium. The research is done by test batery DMT 6-18. Target group are young school age children. The research is done at primary schools of the Czech republic and at primary school of Belgium. Theoretical part of work consists the description of young school age, motoric skills and their development. The practical part contains research methods, target group, interpretation of research results and advices for physical education praxis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marek Pernglau - Bakalarska prace 2018.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
Pernglau Marek - VP.pdfPosudek vedoucího práce140,4 kBAdobe PDFView/Open
Pernglau Marek - OP.pdfPosudek oponenta práce131,01 kBAdobe PDFView/Open
Pernglau Marek.pdfPrůběh obhajoby práce73,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33174

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.