Title: Průpravná cvičení pro nácvik a zdokonalování techniky přihrávání a útočného úderu ve volejbalu
Other Titles: Training exercises for rehearsal techniques of passing and spikes in volleyball
Authors: Svobodová, Kateřina
Advisor: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Referee: Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33181
Keywords: průpravná cvičení;volejbal;útočný úder;přihrávka
Keywords in different language: volleyball;pass;offensive stroke.;preparatory exercises
Abstract: Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá popisem individuálních herních činností jednotlivce ve volejbalu. Přihrávka a útočný úder jsou popsány a rozebrány podrobněji. Je uveden popis především správného a špatného postavení. Praktická část se skládá z několika cvičení na zdokonalení techniky útočného úderu a přihrávání. Tato cvičení by měla sloužit pro začátečníky a především pro studenty, kteří studují tělesnou výchovu na vysoké škole. Pro tato cvičení jsem použila některé pomůcky, např. tenisový míček. Všechna cvičení jsou detailně popsána a fotograficky zdokumentována.
Abstract in different language: This bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part focus to all individual activities in volleyball. It includes attack serv, block and others individual part of volleyball game. Attack and pass is dealt in more details. Especially is dismantled into good and bad position. The practical part contains couple of exercises which are dedicated for beginners and should by useful for students which study P.E. on the college. These exercises are for training attack and pass. We use for these exercises couple of aids for example tennis ball and others. Everything is descriped in practical partand it is also contains a photo of every exercises.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- SVOBODOVA.pdfPlný text práce3,28 MBAdobe PDFView/Open
Svobodova Katerina - VP.pdfPosudek vedoucího práce135,68 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova Katerina - OP.pdfPosudek oponenta práce203,31 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce58,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33181

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.