Title: Cesta ke vzniku samostatného státu Izrael
Other Titles: The way to the Formation of the independent state of Israel
Authors: Donate, Kateřina
Advisor: Ježová, Michaela
Referee: Cabada, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3319
Keywords: Židovský stát;Světová sionistická organizace;Balfourova deklarace;britský mandát;Bílá kniha;Poalej Cion;revizionismus
Keywords in different language: Jewish state;World zionist organization;Balfour declaration;british mandate;White book;Poalej Cion;revisionism
Abstract: Bakalářská práce charakterizuje vznik samostatného státu Izrael (1948). Práce se věnuje především sionismu jako proudu, který sjednotil velkou část židovské populace. Sionistické hnutí provází celou bakalářskou práci. Představuje ideologické směry hlavních vůdců sionistického hnutí, zabývá se sionistickými kongresy. Mapuje období první světové války, britského mandátu, druhé světové války až po vznik státu Izrael v roce 1948.Práce se také věnuje problémům mezi Araby a Židy.
Abstract in different language: The work characterizes the establishment of Israel as a formal state in 1948. The work deals with the Zionist movement, its development and consequences. The work describes the main goals of the main leaders of the Zionism. It describes the first world war, the British mandate, the second world war up to the establishment of Israel.The work tries to outline the coexistence between Arabs and Jews.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 2012 Katerina Donate.pdfPlný text práce343,41 kBAdobe PDFView/Open
Donate_ved..docPosudek vedoucího práce45 kBMicrosoft WordView/Open
Donate_BP_POL_opo.pdfPosudek oponenta práce459,85 kBAdobe PDFView/Open
Donate.pdfPrůběh obhajoby práce290,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3319

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.