Název: Cesta ke vzniku samostatného státu Izrael
Další názvy: The way to the Formation of the independent state of Israel
Autoři: Donate, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Ježová, Michaela
Oponent: Cabada, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3319
Klíčová slova: Židovský stát;Světová sionistická organizace;Balfourova deklarace;britský mandát;Bílá kniha;Poalej Cion;revizionismus
Klíčová slova v dalším jazyce: Jewish state;World zionist organization;Balfour declaration;british mandate;White book;Poalej Cion;revisionism
Abstrakt: Bakalářská práce charakterizuje vznik samostatného státu Izrael (1948). Práce se věnuje především sionismu jako proudu, který sjednotil velkou část židovské populace. Sionistické hnutí provází celou bakalářskou práci. Představuje ideologické směry hlavních vůdců sionistického hnutí, zabývá se sionistickými kongresy. Mapuje období první světové války, britského mandátu, druhé světové války až po vznik státu Izrael v roce 1948.Práce se také věnuje problémům mezi Araby a Židy.
Abstrakt v dalším jazyce: The work characterizes the establishment of Israel as a formal state in 1948. The work deals with the Zionist movement, its development and consequences. The work describes the main goals of the main leaders of the Zionism. It describes the first world war, the British mandate, the second world war up to the establishment of Israel.The work tries to outline the coexistence between Arabs and Jews.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP 2012 Katerina Donate.pdfPlný text práce343,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Donate_ved..docPosudek vedoucího práce45 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Donate_BP_POL_opo.pdfPosudek oponenta práce459,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Donate.pdfPrůběh obhajoby práce290,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3319

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.