Title: Porovnání motorických dovedností dětí ve věku 6-7 let z plzeňských základních škol
Other Titles: Comparison of motor assumptions of children in age 6-7 from primary schools in Pilsen
Authors: Boříková, Michaela
Advisor: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Referee: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33211
Keywords: motorické dovednosti;mladší školní věk (děti 6-7 let);test
Keywords in different language: motor skills;younger school age (children age 6-7);test
Abstract: Naše bakalářská práce má název Porovnání motorických dovedností dětí ve věku 6-7 let z plzeňských základních škol. Bakalářská práce obsahuje teoretické kapitoly, které jsou zaměřené na charakteristiku mladšího školního věku, popis biologických základů motorického učení, rozvoj motorických schopností a dovedností a dále praktickou část popisující průběh výzkumu, testové metody, popis testové baterie, výzkumný vzorek, interpretaci a zpracování výsledků výzkumu.
Abstract in different language: Our thesis is called Comparasion of motor assumptions of children in age 6-7 from primary schools in Pilsen. Bachelor thesis contains chapters which focusing on the theoretical characteristics of the younger school age children, a description of the biological basics of motor learning and development of motor skills and abilities. Moreover the bachelor thesis contains of practical part and description the course of research, test methods, description test battery, research sample and interpretation and processing of research results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Michaela Borikova.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFView/Open
Borikova Michaela - VP.pdfPosudek vedoucího práce140,48 kBAdobe PDFView/Open
Borikova Michaela - OP.pdfPosudek oponenta práce132,55 kBAdobe PDFView/Open
Borikova Michaela.pdfPrůběh obhajoby práce60,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33211

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.