Title: Mimořádný lidový soud v Chebu, Mimořádný lidový soud v Litoměřicích a Terezín
Other Titles: THE EXTRAORDINARY PEOPLE'S COURT IN CHEB, THE EXTRAORDINARY PEOPLE'S COURT IN LITOMERICE AND THE CITY TEREZIN
Authors: Holečko, Vojtěch
Referee: Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33227
Keywords: mimořádný lidový soud v chebu;terezín;nacismus;dekrety;německé obyvatelstvo;velitelé ghetta;gestapo;židé;2. sv. válka.
Keywords in different language: the extrarodinary people's court;the city terezin;nacism;decrees;german population;commanders of ghetto;gestapo;jews;the second world war
Abstract: V Rigorózní práci se čtenář seznámí s veliteli táborů, kteří zabíjeli mnoho lidí. Velká část práce je věnována Terezínu. Práce v archívu poskytla zajímavé případy, které byly souzeny před soudem.
Abstract in different language: In Rigorous Theses, can the readers introduce with Commanders of the Ghetto and Prison, who killed many people. The large part of the Theses is devote the city Terezin. Work in the Archives provided interesting Cases, which have been judged before the Extraordinary people's court.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni-prace - Mgr. Vojtech Holecko 2017.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
OP - Holecko.pdfPosudek oponenta práce74,67 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Holecko.pdfPrůběh obhajoby práce41,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33227

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.