Title: Právní úprava sociálního zabezpečení v letech 1918-1989 v našem státě
Other Titles: The legislation of social security in the years 1918-1989 in our State
Authors: Žižkovský, Ivo
Referee: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33230
Keywords: sociální zabezpečení;právní úprava;sociální politika
Keywords in different language: social security;legislation;social policy
Abstract: Autor se zabývá všemi relevantními právními předpisy v období let 1918-1989 na našem území, které se týkají sociálního zabezpečení. Práce je rozdělena na tři hlavní období, a to na období první Československé republiky, období nesvobody, tj. Protektorátu Čechy a Morava a období po druhé světové válce od roku 1945 do roku 1989.
Abstract in different language: The author deals with all the relevant legislation in the period 1918-1989 on our territory, relating to social security. The work is divided into three main periods for the period of the first Czechoslovak Republic, a period of oppression, i.e. Protectorate of Bohemia and Moravia and the period after the second world war since 1945 until 1989.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravni uprava socialniho zabezpeceni v letech 1918-1989.pdfPlný text práce961,62 kBAdobe PDFView/Open
OP - Zizkovsky.pdfPosudek oponenta práce80,61 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Zizkovsky.pdfPrůběh obhajoby práce46,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33230

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.