Title: Represe a nezákonnost v socialistickém Československu ve světle vybraných politických procesů
Other Titles: Repression and unlawfulness in socialistic Czechoslovakia in the light of selected political trials
Authors: Berkovec, Jiří
Referee: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33232
Keywords: politický proces;normalizace;perzekuce;represe;nezákonnost;underground;trestněprávní sankce;protirežimní aktivita
Keywords in different language: political trial;normalization;persecution;repression;unlawfulness;"underground";legal proceedings;criminal law persecution;counter regime activity
Abstract: Kvalifikační práce podává obraz průběhu vybraných politických procesů s odpůrci komunistického režimu v 70. a 80. letech minulého století na pozadí legislativního rámce, v němž byla trestněprávní represe jako nástroj boje proti opozici a nonkonformním aktivitám realizována. Analyzuje téma trestněprávní perzekuce spojené s výkonem vazby, trestu odnětí svobody a ochranného dohledu, pojednává o výkonných nástrojích normalizační moci, které se aktivně podílely na veškerém režimním úsilí o nastolení pořádku. Charakterizuje rovněž vybrané protirežimní aktivity v Československu a s nimi související trestněprávní postihy, jimž byli aktéři těchto činností následně vystaveni.
Abstract in different language: The thesis pursues to provide the reader with an in-depth picture of an active role of Communist party machinery in political trials in the period of normalization in the years 1969-1987 in former Czechoslovakia and to demonstrate it on destinies of ordinary citizens affected, above all, by criminal law sanctions. It gives a detailed account of the course of selected politicial trials with opponents of the Communist régime in the 1970s and 1980s in the background of the legislative framework at the time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace - Jiri Berkovec.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
OP - Berkovec.pdfPosudek oponenta práce80,03 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Berkovec.pdfPrůběh obhajoby práce34,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33232

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.