Title: Historie a vývoj komanditní společnosti a komparace její právní úpravy v Obecném obchodním zákoníku se současným právním stavem
Other Titles: History and development of a Limited Partnership and comparison of the legal norms contained in the General Commercial Code with current legislation
Authors: Dočkal, Milan
Referee: Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33234
Keywords: komanditní společnost;obecný obchodní zákoník;obchodní právo;osobní obchodní společnost;počátky obchodního práva;právnická osoba;veřejná obchodní společnost komanditní společnost;obecný obchodní zákoník;obchodní právo;osobní obchodní společnost;počátky obchodního práva;právnická osoba;veřejná obchodní společnost
Keywords in different language: limited partnership;general commercial code;commercial law;personal trading company;beginnings of commercial law;legal person;public company
Abstract: Rigorózní práce je zaměřena na komparaci právní úpravy komanditní společnosti obsažené v Obecném obchodním zákoníku s aktuálně účinnou právní úpravou. V práci jsou dále popsány historické konsekvence vývoje obchodního práva, které s vývojem komanditní společnosti souvisí.
Abstract in different language: The main aim of this doctoral thesis is the comparison of the legal norms Limited Partnership contained in the General Commercial Code with current legislation. The thesis also describes the historical consequences of the development of commercial law, which is related to the history of the Limited Partnership.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace_Milan Dockal.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
PR - Dockal.pdfPrůběh obhajoby práce30,93 kBAdobe PDFView/Open
OP - Dockal.pdfPosudek oponenta práce119,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33234

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.