Title: Činnost insolvenčního správce se zaměřením na daňové povinnosti
Other Titles: Insolvency administrators activity focus on taxes.
Authors: Polomis, Václav
Advisor: Anderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
Referee: Nocar Josef, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33239
Keywords: insolvenční správce;insolvenční řízení;správce daně;dlužník;věřitel;úpadek;daň;konkurs
Keywords in different language: insolvency administrator;insolvency proceedings;tax administrator;debtor;creditor;tax;bankruptcy
Abstract: Cílem diplomové práce "Činnost insolvenčního správce se zaměřením na daňové povinnosti" je analýza změn v insolvenčním řízení v souvislosti se závazky insolvenčního správce jako daňového subjektu dle zákona č. 182/2006 Sb. a dle příslušných daňových právních předpisů. Dále si práce klade za cíl popsat jednotlivé typy řešení úpadku ve spojení s daňovými povinnostmi insolvenčního správce dle jednotlivých typu daní.
Abstract in different language: The aim of the thesis "Insolvency administrators activity focus on taxes" is to analyze changes the process of insolvency in connection with obligation of a insolvency administrators as a taxpayer, according to the Insolvency law nr. 182/2006 Coll. and applicable tax law regulations. Also the aim is to analyze the various ways of dealing with bankruptcy in connection with tax obligations of the insolvency administrator by individual taxes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uprava - CELY PROJEKT_Diplomova prace - Polomis - finale2.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Polomis ved Anderlova.pdfPosudek vedoucího práce461,57 kBAdobe PDFView/Open
pr.o. Polomis.pdfPrůběh obhajoby práce575,27 kBAdobe PDFView/Open
Polomis op. Nocar.pdfPosudek oponenta práce443,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33239

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.