Název: Postkomunistická levice ve středovýchodní Evropě - komparace tří zemí
Další názvy: Post-Communist Left in Central-East Europe - comparison of three countries
Autoři: Hučko, Martin
Vedoucí práce/školitel: Cabada, Ladislav
Oponent: Kvěš, Robin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3324
Klíčová slova: postkomunistická levice;nástupnická strana;komunistická strana;transformace stran
Klíčová slova v dalším jazyce: post-communist leftwing parties;communist successor parties;communist party;transformation of parties
Abstrakt: Tématem této práce je porovnat postkomunistické levicové strany (nástupnické strany - Communist successor parties) ve třech vybraných zemí, pro svou práci jsem si vybral země: Česká republika, Polsko a Slovensko. Všechny zmiňované země byly prakticky v celé druhé polovině 20. století pod vlivem Sovětského svazu. Ve vybraných zemích jsem se poté věnoval vývoji, stranickému vedení, programu stran a odštěpeným stranám. Ve své práci jsem zjistil, že strany SLD (Polsko) a SDĽ (Slovensko) se sociálně- demokratizovaly, zatímco KSČM můžeme stále považovat za komunistickou stranou. Kromě KSČM se obě zbylé strany podílely na rozhodovacím procesu a to ve dvou případech. Nejstabilnější z těchto stran je přesto KSČM, která prozatím vždy získala více než desetiprocentní volební zisk. SLD v posledních letech zažívá v posledních letech slabší volební zisky a během několika let posledních vyměnila na postu předsedy stranu mnoho osob. SDĽ se nepodařilo usadit ve stranickém systému Slovenska a v roce 2004 strana zanikla sloučením se stranou Směr.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is to compare post-communist leftwing parties (Communist successor parties) in three particular countries. For my thesis I have chosen following countries: the Czech Republic, Poland and Slovakia. All of the mentioned countries were under the influence of the Soviet Union during the whole second half of the 20th century. In each country I focused on the development, leadership, political programme and parties which have split off. Whereas I found out in my thesis that both political parties SLD (Poland) and SDĽ (Slovakia) have oriented to social-democracy, we can still consider KSČM being a communistic party. Except KSČM the rest of the parties participated in two cases of decision process. Nevertheless the most stable party is KSČM which has, so far, always received more than 10% of votes. SLD has gained smaller number of votes and has replaced several leaders of the party during recent years. SDĽ was not able to settle up with the Slovakian party system and in 2004 the party ceased to exist through uniting with the political party Smer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Martin Hucko - Bakalarska prace (Postkomunisticka levice ve stredovychodni Evrope - komparace tri zemi, 2012).pdfPlný text práce323,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hucko_BP_POL_ved.pdfPosudek vedoucího práce458,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hucko Martin_BP_OPO.docxPosudek oponenta práce41,33 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Hucko.pdfPrůběh obhajoby práce272,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3324

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.