Title: Postkomunistická levice ve středovýchodní Evropě - komparace tří zemí
Other Titles: Post-Communist Left in Central-East Europe - comparison of three countries
Authors: Hučko, Martin
Advisor: Cabada, Ladislav
Referee: Kvěš, Robin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3324
Keywords: postkomunistická levice;nástupnická strana;komunistická strana;transformace stran
Keywords in different language: post-communist leftwing parties;communist successor parties;communist party;transformation of parties
Abstract: Tématem této práce je porovnat postkomunistické levicové strany (nástupnické strany - Communist successor parties) ve třech vybraných zemí, pro svou práci jsem si vybral země: Česká republika, Polsko a Slovensko. Všechny zmiňované země byly prakticky v celé druhé polovině 20. století pod vlivem Sovětského svazu. Ve vybraných zemích jsem se poté věnoval vývoji, stranickému vedení, programu stran a odštěpeným stranám. Ve své práci jsem zjistil, že strany SLD (Polsko) a SDĽ (Slovensko) se sociálně- demokratizovaly, zatímco KSČM můžeme stále považovat za komunistickou stranou. Kromě KSČM se obě zbylé strany podílely na rozhodovacím procesu a to ve dvou případech. Nejstabilnější z těchto stran je přesto KSČM, která prozatím vždy získala více než desetiprocentní volební zisk. SLD v posledních letech zažívá v posledních letech slabší volební zisky a během několika let posledních vyměnila na postu předsedy stranu mnoho osob. SDĽ se nepodařilo usadit ve stranickém systému Slovenska a v roce 2004 strana zanikla sloučením se stranou Směr.
Abstract in different language: The topic of this thesis is to compare post-communist leftwing parties (Communist successor parties) in three particular countries. For my thesis I have chosen following countries: the Czech Republic, Poland and Slovakia. All of the mentioned countries were under the influence of the Soviet Union during the whole second half of the 20th century. In each country I focused on the development, leadership, political programme and parties which have split off. Whereas I found out in my thesis that both political parties SLD (Poland) and SDĽ (Slovakia) have oriented to social-democracy, we can still consider KSČM being a communistic party. Except KSČM the rest of the parties participated in two cases of decision process. Nevertheless the most stable party is KSČM which has, so far, always received more than 10% of votes. SLD has gained smaller number of votes and has replaced several leaders of the party during recent years. SDĽ was not able to settle up with the Slovakian party system and in 2004 the party ceased to exist through uniting with the political party Smer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Hucko - Bakalarska prace (Postkomunisticka levice ve stredovychodni Evrope - komparace tri zemi, 2012).pdfPlný text práce323,96 kBAdobe PDFView/Open
Hucko_BP_POL_ved.pdfPosudek vedoucího práce458,55 kBAdobe PDFView/Open
Hucko Martin_BP_OPO.docxPosudek oponenta práce41,33 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hucko.pdfPrůběh obhajoby práce272,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3324

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.