Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNovotný Jiří, Mgr.
dc.contributor.authorHanáková, Magda
dc.contributor.refereeViktora Viktor, Prof. PhDr. CSc.
dc.date.accepted2018-9-10
dc.date.accessioned2019-03-15T10:26:12Z-
dc.date.available2017-5-22
dc.date.available2019-03-15T10:26:12Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-29
dc.identifier75118
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33248
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou primárních alegorických textů - Nové rady Smila Flašky z Pardubic a Theriobulie Jana Dubravia. Cílem této práce je najít shodné a rozdílné znaky obou uvedených děl, která měla sloužit k poučení dvěma mladým králům (Václavu IV. a Ludvíku Jagellonskému), a tyto rozdíly vysvětlit.cs
dc.format35 s. (61 254 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsmil flaška z pardubiccs
dc.subjectjan dubraviuscs
dc.subjectnová radacs
dc.subjecttheriobuliacs
dc.subjectváclav iv.cs
dc.subjectludvík jagellonskýcs
dc.subjectalegoriecs
dc.subjectironiecs
dc.titleDvě rady mladým králůmcs
dc.title.alternativeTwo advices for young kingsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with comparison of two allegorical poems Nová rada written by Smil Flaška from Pardubice and Latin Theriobulia by Jan Dubravius. The main objective of this thesis is to find similarities and differences between these two poems which were supposed to enlighten two young kings (Wenceslaus IV of Bohemia and Louis II of Hungary). If there are any differences, they will be explained.en
dc.subject.translatedsmil flaška from pardubiceen
dc.subject.translatedjan dubraviusen
dc.subject.translatednová radaen
dc.subject.translatedtheriobuliaen
dc.subject.translatedwenceslaus iv of bohemiaen
dc.subject.translatedlouis ii of hungaryen
dc.subject.translatedallegoryen
dc.subject.translatedironyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hanakova_BP.pdfPlný text práce541,97 kBAdobe PDFView/Open
hanakova_viktora.pdfPosudek oponenta práce27,94 kBAdobe PDFView/Open
hanakova_novotny.pdfPosudek vedoucího práce36,15 kBAdobe PDFView/Open
hanakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce148,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33248

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.