Title: Mluvený projev našich porevolučních prezidentů
Other Titles: Spoken speech of our post-revolutionary presidents
Authors: Hámková, Kristýna
Advisor: Málková Jitka, PaedDr. Ph.D.
Referee: Chýlová Helena, PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33251
Keywords: mluvený projev;jazyk;řeč;prezident
Keywords in different language: speeches;language;talk;president
Abstract: Bakalářská práce na téma mluvený projev našich porevolučních prezidentů si klade za cíl představit problematiku mluvených projevů. Zaměříme se na základní znaky projevů, provedeme charakteristiku jazykových prostředků z hlediska hláskosloví, tvarosloví, syntaxe a lexika. Projevy budeme analyzovat a srovnávat.
Abstract in different language: The aim of this thesis which concerns the issue of post-revolutionary presidents' speeches is to introduce a spoken discourse issue. It is focused on fundamental features of speech, characteristics of the language features from the point of view of phonology, morphology, syntax and lexicology. The analysis and comparison of the speeches will be made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Hamkova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
hamkova_malkova.pdfPosudek vedoucího práce51,65 kBAdobe PDFView/Open
hamkova_chylova.pdfPosudek oponenta práce43,27 kBAdobe PDFView/Open
hamkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce368,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33251

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.