Title: Mluva záchranářů - výzkum sociolektu
Other Titles: Paramedic slang - a survey of sociolect
Authors: Kodýtková, Romana
Advisor: Málková Jitka, PaedDr. Ph.D.
Referee: Chýlová Helena, PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33258
Keywords: slang;sociolekt;zdravotnická záchranná služba;zdravotnický záchranář;zdravotnictví
Keywords in different language: slang;sociolect;paramedic;national health system
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zkoumáním mluvy zdravotnických záchranářů. V první části je vymezen cíl výzkumu, včetně stanovených hypotéz, a popsány použité metody umožňující sběr jazykového materiálu, který je dále rozebírán a zkoumán. Druhá část souhrnně poskytuje přístupy autorů zabývajících se slovní zásobou českého jazyka a slangem. Ve třetí části jsou popsány postupy a způsoby uplatňující se při vzniku slangových pojmenování. Čtvrtá část se teoreticky zabývá historií, současností i systémem zdravotnické záchranné služby na území České republiky. V páté části je stručně pojednáno o zdravotnickém slangu a jeho vztahu ke slangu zdravotnických záchranářů. Další části bakalářské práce se prakticky zabývají výsledky výzkumu. Získané slangismy jsou podrobeny jazykovědnému rozboru a třízeny dle jejich sémantických a systémových rysů. V závěrečné kapitole praktické části této práce je uveřejněn abecedně řazený slovníček 134 pojmů.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is focused on a paramedic slang. At the first part, there is a goal and methods enabling the gathering of language materials of the thesis described. This section also includes hypotheses. The second part summarizes the approaches of authors dealing with the vocabulary bank of Czech language and slang. There are also formation processes of slang expressions described, and the fourth chapter deals with the history and characteristic of the Czech paramedical system. The practical part offers the results of this work. The slang expressions are analyzed and devided into several categories according to the language system and their semantic characteristic. Finally, there is a list of 134 notions alphabeticaly arranged.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Slang zdravotnickych zachranaru.pdfPlný text práce708,78 kBAdobe PDFView/Open
kodytkova_malkova.pdfPosudek vedoucího práce43,73 kBAdobe PDFView/Open
kodytkova_chylova.pdfPosudek oponenta práce39,88 kBAdobe PDFView/Open
kodytkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce296,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33258

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.