Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNovotný Jiří, Mgr.
dc.contributor.authorZikmundová, Yvette
dc.contributor.refereeViktora Viktor, Prof. PhDr. CSc.
dc.date.accepted2018-9-11
dc.date.accessioned2019-03-15T10:26:15Z-
dc.date.available2017-9-18
dc.date.available2019-03-15T10:26:15Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-29
dc.identifier75851
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33260
dc.description.abstractTématem bakalářské práce jsou dva traktáty z období z 2. poloviny 14. století O církvi (od Jana Husa) a O cierkvi svaté (od Petra Chelčického). V první kapitole popisuji charakteristické rysy 2. poloviny 14. století v Čechách. V následujících dvou kapitolách stručně popisuji a život a dílo obou myslitelů. Hlavním úkolem práce bylo srovnávání názorů obou učenců z hlediska církve a společnosti. Položila jsem si několik otázek: Jak popisují církev? Jak nahlížejí na uspořádání společnosti? Co kritizují na církvi a společnosti? Jak by měla vypadat ideálně vypadat církev a společnost? Přestože oba autory od sebe dělí jedna generace a vznik obou spisů pouhých 8 let, jejich názory se v mnohém liší. Na toto vše jsem se snažila odpovědět v praktické části bakalářské práce. Veškeré poznatky jsem stručně shrnula v závěru. Do příloh jsem zařadila několik fotek, které jsem pořídila během cest do míst spojenými s životy Jana Husa a Petra Chelčického.cs
dc.format54 s. (67410 znaků), 10 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectjan huscs
dc.subjectpetr chelčickýcs
dc.subjecto církvics
dc.subjecto cierkvi svatécs
dc.subjectcírkevcs
dc.subjectspolečnostcs
dc.subjectkritikacs
dc.subjectkritika církvecs
dc.subjectkritika společnostics
dc.subjectnásilícs
dc.subjectkněžstvocs
dc.subjectvěřícícs
dc.titleJan Hus a Petr Chelčický o církvics
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of this thesis is a comparison of two tracts from the second half of the 14th century - De Ecclesia by John Hus and On the Holy Church by Petr Chelčický. The first chapter concentrates on the characteristics of the second half of the 14th century in Bohemia. In the next two chapters, the thesis briefly outlines the life and works of the cited authors. The object of the thesis is to compare the opinions of both scholars from the point of view of the Church and the society, namely: How do they describe the Church? What is their opinion on the organization of the society? What is their criticism of the Church and the society? What should an ideal society and Church be like? Despite the generation gap between the authors and the fact, that the above-cited tracts were written only eight years apart, the opinions differ in various respects. Answers to all of these questions are in the main part of the thesis. My findings are summarized in the conclusion. The attachments comprise photographs of the places connected to the lives of John Hus and Petr Chelčický that I visited during my research.en
dc.subject.translatedjan husen
dc.subject.translatedpetr chelčickýen
dc.subject.translatedde ecclesiaen
dc.subject.translatedon the holy churchen
dc.subject.translatedchurchen
dc.subject.translatedsocietyen
dc.subject.translatedcriticismen
dc.subject.translatedcirticism of the churchen
dc.subject.translatedcriticism of the societyen
dc.subject.translatedviolenceen
dc.subject.translatedthe priesthooden
dc.subject.translatedbelieversen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yvette Zikmundova_P17B0227P_bakalarska_prace.pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
zikmundova_viktora.pdfPosudek oponenta práce29,51 kBAdobe PDFView/Open
zikmundova_novotny.pdfPosudek vedoucího práce36,41 kBAdobe PDFView/Open
zikmundova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce133,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33260

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.