Title: Konstrukce akustických zdrojů zvuku pro ověřování volného akustického pole
Other Titles: Sound source construction for free-field parameters verification
Authors: Folkman, Luděk
Advisor: Tureček Oldřich, Ing. Ph.D.
Referee: Zuzjak Ladislav, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33278
Keywords: referenční zdroje zvuku;všesměrové zdroje zvuku;bodové zdroje zvuku;akustické dvojče;poloprostorový zářič;cylindrický vlnovod;kónický vlnovod;ověřování volného akustického pole;thiele smallovy parametry;náhradní schéma reproduktoru;směrovost reproduktoru;ověřování bezodrazových a polobezodrazových komor.
Keywords in different language: reference soud source;omnidirectional sound source;point sound source;pulsing sphere (acoustic twin);half-space radiator;cylindrical horn;conical horn;free acoustics field verify;thiele small parameters;directivity of speaker;anechoic and hemi-anechoic chambers qualifycation.
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí akustických zdrojů pro ověřování volného akustického pole. Akustické pole je simulováno za pomocí bezodrazových a polobezodrazových komor a ověřování těchto komor se provádí pomocí referenčních zdrojů zvuku. Tyto zdroje musí být všesměrové, stabilní a malé bodové. Ověřování bezodrazových komor se provádí měřením poklesu akustického tlaku v závislosti na vzdálenosti od zdroje zvuku. Měření se provádí pro každý zdroj zvlášť ve frekvenčním pásmu, pro které je určen. Cílem této práce je navrhnout, zkonstruovat a změřit akustické zdroje, které budou vhodné pro ověřování bezodrazových a polobezodrazových komor.
Abstract in different language: This thesis is aimed at the design and construction of acoustics sources for verification of parameters of free acoustic field. The free acoustic field can be simulated in the anechoic chamber, and the qualification of anechoic chambers can be assessed using these sources. These acoustic sources should by omnidirectional, stable and point. The qualification of the anechoic chamber is judged by the measurement of the sound pressure drop with the distance from the source. Measurements are made by using several acoustic sources for different frequency bands. The aim of this thesis is to design and construct acoustics sources, which are useful for testing the properties and qualification of anechoic and hemi anechoic chambers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Folkman.pdfPlný text práce4,73 MBAdobe PDFView/Open
doc02308920180607111154.pdfPosudek oponenta práce741 kBAdobe PDFView/Open
075114_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce390,09 kBAdobe PDFView/Open
075114_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33278

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.