Title: Implementace prediktivního řízení v obvodech programovatelné logiky
Other Titles: Implementation of Model Predictive Control by Programmable Logic Devices
Authors: Jeníček, Jakub
Advisor: Burian Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Broulím Pavel, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33281
Keywords: prediktivní řízení;admm;návrh implementace;paralelní zpracování;fpga;simulace;vhdl
Keywords in different language: predictive control admm;desing of implementation;parallel processing;fpga;simulation;vhdl
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na implementaci specifického příkladu metody prediktivního řízení ADMM do obvodů programovatelné logiky. Součástí práce je popis chování implementovaného systému a jeho částí. Dále jsou zde popisovány inicializační a konfigurační konstanty, které zajišťují generický návrh implementace. Výstupem této práce je funkční návrh prototypu metody prediktivního řízení ADMM, který je určen k následným experimentům. V práci jsou dále uvedeny výsledky simulací při změnách některých parametrů a jejich dopad na syntézu.
Abstract in different language: This thesis is focused on the implementation of a specific example of ADMM predictive control method in the circuits of programmable logic. Part of the thesis is a description of the behavior of the implemented system and its parts. In addition, initialization and configuration constants are provided, which provides a generic design implementation. The output of this thesis is a functional design of the ADMM predictive method, which is intended for subsequent experiments. The thesis also presents the results of the simulations of changes in some parameters and their impact on synthesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jakub_Jenicek_2018.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
075259_oponent.pdfPosudek oponenta práce444,66 kBAdobe PDFView/Open
075259_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce496,57 kBAdobe PDFView/Open
075259_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce156,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33281

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.