Title: Řídicí systém pro autonomní dron
Other Titles: The Control System for the Autonomous Drone
Authors: Pauli, Dominik
Advisor: Kropík Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Štekl Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33283
Keywords: dron;navigační systém;mapa;javascript;typescript;nodejs;json;server
Keywords in different language: drone;navigation system;map;javascript;typescript;nodejs;json;server
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem řídícího systému pro autonomní dron. Je zde popsán návrh systému a implementace za využití AR drone 2.0 za pomoci jazyku JavaScript a TypeScript jako serverové aplikace.
Abstract in different language: This thesis deals with proposal of navigation system for an autonomous drone. The proposal is described and implementation is made using AR drone 2.0 using JavaScript and TypeScript programming languages. Prototype is implemented as server aplication.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dominik Pauli zaverecna-prace.pdfPlný text práce7,02 MBAdobe PDFView/Open
075268_oponent.pdfPosudek oponenta práce401,03 kBAdobe PDFView/Open
075268_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce292,25 kBAdobe PDFView/Open
075268_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce168,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33283

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.