Title: Cyklus volných kreseb na téma Řeč těla
Other Titles: The cycle of free drawings on the topic of The body language
Authors: Bednářová, Nina
Advisor: Jirků Boris, Prof. akad. malíř
Referee: Hlinovská Markéta, MgA. DiS.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33294
Keywords: figurální kresba;studijní kresba;řeč těla;sgrafito;emoce;gesta;neverbální komunikace
Keywords in different language: figure drawing;study drawing;body language;sgraffito
Abstract: Vytvořila jsem cyklus velkoformátových(B0) kreseb na téme Řeč těla. Jedná se o autoportréty zobrazující moje nejčastější a typická gesta a výrazy těla. Vytvořila jsem si svým způsobem vlastní kombinovanou techniku vycházející z principů sgrafita. Série autoportrétů byla formou terapie, a odráží emoce a gesta typická v jistých situacích. Kresby samy o sobě by měly být dostatečně výmluvné. Pracovala jsem se symbolikou zvolených barev(bílá, rudá, černá), z níž jsem vycházela a navázala na ni při výběru výřezů. Kresby jsou výrazné nepříliš častou komnbinací barev a technikou.
Abstract in different language: I decided to make a cycle of free drawings for my Diploma thesis and I have chosen Body language as a topic. I realize that I have to start with myself, because it's hard to get know ourselves and I was working with question if we are ever able to say "I know myself." I started to observe my typical gestures and I was drawing selfportraits. In the beginning it was hard to observe myself in the mirror. Maybe you can think it's kind of narcism, but there was a big struggle with accepting myself. It has a deeper meaning for me and finally it worked as a therapy, because how someone can accept our personalities when we are not able to do it? In a process of creation I got lost in my life situation and I realized that I can see mostly hopeless and nervous gestures on myself. And these gestures I decided to show. I started with different techniques and I was searching for the right one for my project. From acrylic colours, through charcoal I got to oil pastels and indian ink. I was working with these two materials and it has showen me my own way of combine technique in a princip of sgraffito. Finally I made my own technigue and I invented my own materials thanks to experiments I tried during the process of creation. Another important aspects in my work are symbolism of colours, unusual composition and work with size of the parts of my body. I used combination of white, red and black. The white symbolize puriness, light and hope, opposite meaning has black color which symbolize hopelessness, sadness and feeling I'm lost. The red is for example warning , it's colour of revolution and passion. They accentuate each other visually and in its meaning. I wanted to try if body language on my drawings can communicate with a spectator. If I can influence him with my emotion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nina BednarovaDP.pdfPlný text práce63,3 MBAdobe PDFView/Open
Bednarova.pdfPosudek vedoucího práce472,19 kBAdobe PDFView/Open
Bednarova_0.pdfPosudek oponenta práce551,89 kBAdobe PDFView/Open
Bednarova_1.pdfPrůběh obhajoby práce346,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33294

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.