Title: Ilustrovaná dětská knížka a dodatkové práce (hračka, hra, kalendář, atd.)
Other Titles: Illustrated children´s book and additional works (toy, game, calendar, etc.)
Authors: Villinová, Kateřina
Advisor: Šalamounová Barbara, Doc. M.A.
Referee: Šavlíková Lucie, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33311
Keywords: literatura pro děti;autorská kniha;lenochodi;lenost;amazonský prales;dětská ilustrace;linoryt;básničky;rýmy;píseň;razítka
Keywords in different language: children's literature;artist's book;sloths;laziness;amazon rainforest;children's illustration;linocut;poems;rhymes;song;stamps
Abstract: Autorská kniha Lenochodi líně chodí je určená pro děti ve věku od 4 do 8 let. Kniha v rozsahu 60 stran vypráví příběh lenochodích mláďat Lelka a Ospalky a jejich dědečka, který jim předává své životní zkušenosti, učí je, na co si dát pozor a ukazuje jim, v čem je jejich druh výjimečný. Děti, pro které je tato knížka určená, se tak formou příběhu dozví zajímavé informace o tomto zvláštním zvířeti a budou si o něm nakonec moci i zazpívat. Součástí knížky jsou vedle autorského textu a linorytových ilustrací také krátké básničky od textařky Patricie Fuxové, které na konci příběhu tvoří text písně, jehož zhudebněná verze bude k poslechu na přiloženém CD. Součást diplomové práce taktéž tvoří ručně vyrobená razítka s motivy z knihy, která lze libovolně kombinovat a tvořit tak prostředí pralesa včetně hlavních postav příběhu.
Abstract in different language: Lenochodi líně chodí is an artist's book. The original title of the book is a rhyme Lenochodi líně chodí, which translated literally means Sloths walk slowly. The book is suitable for children from 4 to 8 years of age. Spanning 60 pages, it tells a story of baby sloths called Lelek (Twiddle) and Ospalka (Sleepyhead) and their grandfather. He shares his life experiences with his grandchildren such as what to beware of as well as what is unique about their own species, which is also how the young readers learn about this peculiar animal. Besides the main story and colourful linocut illustrations, the book contains a few short poems that at the end of the story combine to create one full-length poem that simultaneously acts as lyrics to a song that the children can sing. The song has been recorded on a CD and is available with the book. The author of the lyrics and music is singer and songwriter Patricie Fuxová. The book also comes with a set of handmade rubber stamps depicting motives from the story. The stamps can be combined in many ways to create an original rainforest setting including main characters from the book.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_KaterinaVillinova.pdfPlný text práce43,66 MBAdobe PDFView/Open
Villinova.pdfPosudek vedoucího práce508,36 kBAdobe PDFView/Open
Villinova_0.pdfPosudek oponenta práce693,59 kBAdobe PDFView/Open
Villinova_1.pdfPrůběh obhajoby práce376,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33311

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.