Title: Vizuální identita libovolně zvoleného českého města
Other Titles: Visual identity of a chosen Czech city
Authors: Kadlec, Martin
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Kolář Jan, Mgr. art.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33316
Keywords: vizuální styl;vizuální identita;město;most;logo
Keywords in different language: visual identity;city;most;logo
Abstract: Diplomová práce pojednává o návrhu nového vizuálního stylu města Most. Navržený vizuální styl obsahuje nové logo, městský znak a další podpůrné materiály pro funkční vizuální identitu města.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the design of the new visual style of the city of Most. The proposed visual style includes a new logo, city emblem and other supporting materials for the functional visual identity of the city.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Kadlec, DP, teoreticka_ c_a_st.pdfPlný text práce24,83 MBAdobe PDFView/Open
Kadlec.pdfPosudek vedoucího práce906,04 kBAdobe PDFView/Open
Kadlec_0.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Kadlec_1.pdfPrůběh obhajoby práce296,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.